Για ακόμη μία φορά η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με ανακοίνωσή της στις 19/11/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις…

 

που απορρέουν από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese