Για ακόμη μία φορά η χώρα μας παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με ανακοίνωσή της στις 19/11/2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο εξαιτίας της μη συμμόρφωσής της με τις υποχρεώσεις…

 

που απορρέουν από την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.