Από την Ένωση Κεντρώων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση…
“Η Ένωση Κεντρώων, σταθερά στο πλευρό των πολιτών, των καταναλωτών-δανειοληπτών και των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με επίκαιρη ερώτησή της στη Βουλή των Ελλήνων θέτει δύο σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν, ως κενά νομικής προστασίας, με την τελευταία αναθεώρηση του ν. 3869/2010 γνωστού ως «νόμου Κατσέλη».

– Πρώτον και σημαντικό, αν το Δημόσιο δεν καλύψει ή καθυστερήσει να καλύψει τις μηνιαίες καταβολές που έχει αναλάβει
στη θέση του δανειολήπτη στεγαστικού δανείου, ο τελευταίος απαλλάσσεται έναντι της πιστώτριας τράπεζας ή όχι;

– Δεύτερο και εξίσου σημαντικό, εφόσον το Δημόσιο πληρώσει τις παραπάνω μηνιαίες καταβολές,
δικαιούται να στραφεί κατά του δανειολήπτη για ό,τι έχει πληρώσει στη δανείστρια τράπεζα εκ μέρους του;

Πρόκειται για σημαντικότατα νομικά κενά που πρέπει να διευκρινιστούν προκειμένου να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και αποτελεσματικότητα στην προστασία της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων.”