Του πήγε τρεις και μια που λέμε…
Δεν μπορούσε να σκεφτεί κάτι χειρότερο πραγματικά!