Η μουσική της διάσημης ταινίας…
“Ο Νονός” είναι πολύ χαρακτηριστική. Ένας νεαρός την έκανε metal και ακούστε το αποτέλεσμα: