Πληθώρα φορολογικών παραβάσεων διαπιστώθηκε στη διάρκεια… ελέγχων της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνδυασμό με την άρση τραπεζικού απορρήτου, σε δύο εταιρείες για τα έτη 2013-2014.

Συγκεκριμένα, σε εταιρεία στην Αττική, με δραστηριότητα στο εμπόριο συσκευών, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών κινητής τηλεφωνίας, διαπιστώθηκαν τα εξής:

– Η απόκρυψη εισοδήματος, ύψους 251.530 ευρώ, από την εταίρο της εν λόγω εταιρείας καθώς και η μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας από την πλευρά της, για τα οικονομικά έτη 2009, 2011 και 2013, προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου εισοδήματος.
– Η απόκρυψη «καθαρού» εισοδήματος, ύψους 330,40 ευρώ, μέσω υποβολής ανακριβούς δήλωσης για τη διαχειριστική περίοδο 01-01-2013 έως και 31-12-2013.
– Η μη καταχώρηση στο ημερολόγιο μίας απόδειξης λιανικής πώλησης, συνολικής αξίας 406,39 ευρώ.
– Η μη απόδοση Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ποσού 75,99 ευρώ, για τη διαχειριστική περίοδο 01-01-2013 έως και 31-12-2013.

Επιπλέον, σε εταιρεία-προμηθευτή της παραπάνω εταιρείας, που δραστηριοποιείται στο εμπόριο συσκευών κινητής τηλεφωνίας και ανταλλακτικών διαπιστώθηκε:

– Να μην έχει εκδώσει τουλάχιστον ένα φορολογικό στοιχείο πώλησης συνολικής αξίας 117.603 ευρώ, κατά την διαχειριστική περίοδο 01-01-2013 έως και 31-12-2013.
– Να μην έχει αποδώσει αναλογούντα Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ύψους 21.990 ευρώ, κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
– Να έχει αποκρύψει καθαρά εισοδήματα, ύψους 95.612 ευρώ, υποβάλλοντας ανακριβή δήλωση κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
– Να μην έχει εκδώσει τουλάχιστον έναν τίτλο κτήσης συνολικής αξίας 126.089 ευρώ για τα εμπορεύματα που απέκτησε, κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
– Να έχει υποβάλει ανακριβείς καταστάσεις για τις συναλλαγές, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προαναφερθείσα διαχειριστική περίοδο.
– Να έχει συντάξει ανακριβώς την απογραφή αποθεμάτων της 31-12-2013.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών. Επιπλέον, ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Υπηρεσίες (ΔΟΥ) για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese