Με δύο εγκυκλίους που υπογράφει ο απερχόμενος Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ… Δημήτρης Κοντός, επικαιροποιούνται οι στόχοι του Οργανισμού σχετικά με τη διείσδυση των γενοσήμων, αλλά και την παροχή υλικών προς τους ασφαλισμένους.

Όσον αφορά τα γενόσημα, επικαιροποιήθηκε η στοχοθεσία, η οποία μεσοσταθμικά προσβλέπει στην επίτευξη διείσδυσης γενοσήμων 40% στη συνταγογράφηση, έως το Δεκέμβριο του 2015. Σύμφωνα με τον ΕΟΠΥΥ, οι στόχοι αυτοί έχουν προκύψει από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων συνταγογράφησης του προηγούμενου έτους, με βάση τη διαθεσιμότητα των γενοσήμων και τις καταναλώσεις εντός κάθε θεραπευτικής κατηγορίας, όπως αυτή ορίστηκε στη Θετική Λίστα, η οποία καθόρισε τα φάρμακα που έχουν θεραπευτική ισοδυναμία.

«Προς διευκόλυνση σχεδιάστηκε στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ειδική ένδειξη, εάν ο ιατρός προτείνει τη χορήγηση γενόσημου σκευάσματος και κατά την καταχώρηση συνταγής, στην προσθήκη θεραπείας, θα εμφανίζεται το μέχρι στιγμής ποσοστό επίτευξης του στόχου. Ο ιατρός θα μπορεί να επιλέξει την ειδική ένδειξη, εφόσον η ομάδα των ισοδύναμων φαρμάκων περιλαμβάνει γενόσημα σκευάσματα. Είναι σαφές ότι το εν λόγω ποσοστό του ιατρού δεν επηρεάζεται από το φάρμακο που τελικά επιλέγει να λάβει ο ασθενής στο φαρμακείο καταβάλλοντας τη διαφορά τιμής. Επιπρόσθετα, προβλέφθηκε στο ποσοστό των γενοσήμων να συνυπολογίζεται και η συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός προστασίας της ίδιας δραστικής στην περίπτωση που με έκπτωση προς τον ΕΟΠΥΥ τα φάρμακα διαμόρφωσαν τιμή ανάλογη του γενοσήμου.

Επίσης στην ίδια απόφαση επικαιροποιήθηκαν τα όρια στη φαρμακευτική δαπάνη εκάστου ιατρού ανάλογα με την ειδικότητα, τον αριθμό των ασθενών για τους οποίους συνταγογραφεί, την περιφερειακή ενότητα της χώρας όπου έχει έδρα και το μήνα του έτους (εποχικότητα).

Διευκρινίζεται ότι εν τέλει τα προαναφερόμενα ποσοστά συνταγογράφησης θα εκτιμώνται, αφού θα ολοκληρωθεί ο μήνας.

Σε κάθε περίπτωση η απόκλιση από τις ανωτέρω διατάξεις θα ελέγχεται από Επιτροπή ιατρών αντίστοιχων ειδικοτήτων προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες συνταγογράφησης (έκδοση συνταγής από εξειδικευμένα κέντρα για συγκεκριμένο πληθυσμό κ.α.) πριν κινηθεί η διαδικασία κλήσης του ιατρού για παροχή εξηγήσεων. Εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα με απόφαση Προέδρου ΕΟΠΥΥ εξαίρεσης από το πλαφόν επιπλέον κατηγοριών ασθενών και ειδικών κατηγοριών ιατρών, μετά από γνωμοδότηση της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού.

Σε σχέση, τώρα, με τη χορήγηση υλικών, ο ΕΟΠΥΥ τονίζει πως όλοι οι γιατροί έχουν υποχρέωση, να εγγραφούν στο ίδιο σύστημα, προκειμένου να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις γνωματεύσεις τους. Στόχος είναι να περιοριστούν στο ελάχιστο οι απώλειες και οι «οικονομικές πληγές» του παρελθόντος, που προκλήθηκαν από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη χορήγηση υλικών. «Ήδη, εκδίδονται ηλεκτρονικά οι Γνωματεύσεις Αιμοκαθάρσεων, Οπτικών, Αναπνευστικών, Ορθοπαιδικών, Ακουστικών και για Επιθέματα Κατακλίσεων. Από 19/11/2015 δεν θα γίνονται δεκτές χειρόγραφες γνωματεύσεις για Οστομικά είδη, Καθετήρες και για Διάφορα Αναλώσιμα είδη (συνημμένος πίνακας) στις Υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, παρά μόνον εκτυπωμένες ηλεκτρονικές γνωματεύσεις Η ηλεκτρονική γνωμάτευση έχει δυνατότητα να επικαιροποιηθεί με νεότερη ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραμένει ιστορικά στο σύστημα», τονίζει η σχετική εγκύκλιος.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese