Υποχρεωτική γίνεται η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης των κτιρίων…
 Συγκεκριμένα από το νέο έτος, καθίσταται υποχρεωτική η ανά πενταετία επιθεώρηση εφόσον τα κτίρια διαθέτουν συστήματα με λέβητες ονομαστικής ισχύος από 20 έως 100 kW και ανά δύο χρόνια, αν τα κτίρια διαθέτουν λέβητες ισχύος υψηλότερης των 100 kW (ή ανά τέσσερα χρόνια αν χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο).

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων μπορεί να επισύρει πρόστιμο από 1.000 έως 10.000 ευρώ, ανάλογα με την επιφάνεια και τη χρήση του κτιρίου ή τον βαθμό υπαιτιότητας του υπευθύνου.

Ταυτόχρονα επεκτείνεται και στα κτίσματα που είναι μικρότερα των 50 τ.μ. η υποχρέωση έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ). Το εν λόγω πιστοποιητικό ήταν υποχρεωτικό τα τελευταία χρόνια για όλα τα ακίνητα τα οποία ενοικιάζονται ή πωλούνται στη χώρα, εφόσον όμως ήταν μεγαλύτερα των 50 τ.μ. Πλέον, από την 1η Ιανουαρίου του 2016, η έκδοση ΠΕΑ θα είναι υποχρεωτική και για τα μικρότερα ακίνητα, εφόσον αυτά αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής (μίσθωσης ή πώλησης).

Πρόκειται για μία από τις νέες υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο 4122/2015, που ψηφίστηκε πρόσφατα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), στις αλλαγές του νόμου περιλαμβάνεται και η υποχρεωτική αναγραφή του δείκτη ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακή κατηγορία) του κτιρίου, εφόσον αυτό αποτελεί αντικείμενο εμπορικής καταχώρισης στον Τύπο ή στο Διαδίκτυο, με στόχο την πώληση ή την ενοικίασή του.
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese