Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν την πρόσληψη προσωπικού, με… σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 16 ατόμων πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας 6 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, για την Υπηρεσιακή Λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ταχυδρομικών Λειτουργιών Μακεδονίας – Θράκης των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α.Ε. ( Κέντρο Διαλογής Θεσσαλονίκης), που εδρεύει στο Δήμο Ωραιοκάστρου του Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese