Βάζουμε στο σημείο λίγο…

…ξίδι για να μειώσει την κοκκινίλα και τη φαγούρα!

Πολύ απλό.