Γράφει ο Ανδρέας Τ. Λουκάς
Σχόλιο επί των όσων γράφει ο φίλτατος Όμηρος.

Αφορά: