Η Alpha Bank θα είναι η τράπεζα που θα ωφεληθεί περισσότερο από τη δυναμική της αγοράς, αναφέρει σε σημερινή της …
ανάλυση η HSBC, στην οποία χαρακτηρίζει κορυφαίο επιλογή (top pick) τη μετοχή της τράπεζας.

Ειδικότερα, ο οίκος δίνει σύσταση buy για τη μετοχή της Alpha, με τιμή στόχο τα 0,137 ευρώ ανά μετοχή. Η τράπεζα θα παραμείνει σε ιδιωτικά χέρια, με ποσοστό που θα ξεπερνά το 50%.

Η HSBC εκτιμά ότι η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών τα καταγράψει αξιοσημείωτη βελτίωση,  καθώς θα ομαλοποιούνται η χρηματοδότηση, οι δραστηριότητες και τα επίπεδα προβλέψεών τους.

Η τράπεζα συστήνει “hold” για την Τράπεζα Πειραιώς, με τιμή στόχο τα 0,061 ευρώ, σημειώνοντας πως η ανακεφαλαιοποίηση της φαίνεται ελκυστική. Προειδοποιεί ωστόσο για προβλήματα από την τιμολόγηση των επιχειρηματικών δανείων.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese