Ψήφο εμπιστοσύνης στους σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ως… βασικό εργαλείο για επαγγελματική χρήση, συνεχίζουν να δίνουν οι Ευρωπαίοι. Περίπου έξι στους δέκα καταναλωτές στη Δυτική Ευρώπη (ποσοστό 58%) επιλέγουν το desktop PC, όταν καλούνται να επιλέξουν μία υπολογιστική συσκευή για επαγγελματική χρήση. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με ποσοστό 33%, αναδεικνύουν οι Δυτικοευρωπαίοι το laptop, με το 5% να προτιμά τα tablets και το 4% να επιλέγει τα smartphones.

Η τάση αυτή διαφοροποιείται όσον αφορά τη χρήση στο σπίτι, με το 49% να υποδεικνύει το laptop ως βασική υπολογιστική μηχανή, το 27% να ψηφίζει desktop, με το tablet και το smartphone να συγκεντρώνουν το 11% και 12% αντίστοιχα.

Τη συγκεκριμένη εικόνα αποτυπώνει έρευνα της Gartner, καταγράφοντας τη σχέση των εργαζόμενων στη Δυτική Ευρώπη με την Τεχνολογία, η οποία διενεργήθηκε το καλοκαίρι του 2015.

Η έρευνα αποκαλύπτει ενδιαφέροντα στοιχεία για το εργατικό δυναμικό στη Δυτική Ευρώπη, το οποίο, μεταξύ άλλων, φαίνεται να έχει πολύ καλές επιδόσεις σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 74% των εργαζομένων στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης θεωρεί τον εαυτό του είτε “expert” σε επίπεδο eskills (15%), είτε “εξαιρετικό” (59%).

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης δείχνουν να έχουν μια εξαιρετική σχέση με τις νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 73% δηλώνει ότι αντιμετωπίζει θετικά την έλευση των νέων τεχνολογιών στο χώρο εργασίας, ενώ σε ποσοστό 72% οι Δυτικοευρωπαίοι απαντούν ότι επωφελούνται θετικά από την τεχνολογία στον χώρο εργασίας.

Αναξιοποίητα eskills
Παρά το γεγονός ότι το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δυτική Ευρώπη κρίνεται ως ιδιαίτερα υψηλό, ένα σημαντικό ποσοστό των εργαζομένων νιώθει ότι οι ψηφιακές του δεξιότητες μένουν ανεκμετάλλευτες. Μάλιστα από το σύνολο των εργαζομένων, που αξιολογούν ως “εξαιρετικό” το επίπεδο των digital skills τους, μόνο το 31% θεωρεί ότι αξιοποιούνται, πλήρως, οι γνώσεις του. Ένα πολύ σημαντικό ποσοστό, που φτάνει το 50%, δηλώνει ότι αξιοποιούνται μόνο εν μέρει οι ψηφιακές του δεξιότητες, ενώ το 20% απαντά ότι τα eskills που διαθέτει, μένουν ανεκμετάλλευτα.

Όσον αφορά δε το πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τα τμήμα ΙΤ της εταιρείας τους, το 81% των εργαζομένων στη Δυτική Ευρώπη απαντά ότι απευθύνεται σε αυτό, όταν αντιμετωπίζει ένα τεχνικής φύσης θέμα. Ωστόσο, μόλις το 28% απαντά ότι θα απευθυνόταν στο IT για να λάβει μια απάντηση σχετικά με το πώς να αξιοποιήσει καλύτερα την τεχνολογία.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese