Διαβάστε την ανακοίνωση: “Απόφαση – «ανάσα» από το Ειρηνοδικείο Χανίων για μία… Χανιώτικη οικογένεια, η οποία οφείλει συνολικά 272.175,82 ευρώ σε επτά τράπεζες.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, ο σύζυγος δεν θα καταβάλει χρήματα για τρία χρόνια, ενώ η σύζυγος θα πληρώνει εξήντα ευρώ μηνιαίως.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης:

«Το Ειρηνοδικείο Χανίων, με την ημερ. 27/05/2015 προσωρινή διαταγή του, έδωσε την πρέπουσα οικονομική ανάσα σε Χανιώτικη οικογένεια, κάνοντας δεκτό το αίτημά της, ορίζοντας «μηδενικές καταβολές» για τον σύζυγο αγρότη (εργαζόμενο στις λαϊκές αγορές) και τη σύζυγο, άνεργη, με επιδότηση από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Πρόκειται για οικογένεια με δύο τέκνα (το ένα ανήλικο, το άλλο άνεργο) χρεωμένη σε επτά τράπεζες, με συνολική οφειλή 272.175,82 ευρώ.

Εισοδήματα που ο σύζυγος διαθέτει: 759,61 ευρώ ετησίως, από γεωργικό εισόδημα.

Εισοδήματα που η σύζυγος διαθέτει είναι: 430 ευρώ, από το επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ.

Περιουσιακά στοιχεία που η οικογένεια διαθέτει:
α) Ο σύζυγος: 4 αγροτεμάχια, ένα Ι.Χ. κατά 50% με τη σύζυγο και ένα αγροτικό όχημα.
β) Η σύζυγος: ένα διαμέρισμα 90 τ.μ. και δύο αγροτεμάχια. Επίσης ένα Ι.Χ. κατά 50% με τον σύζυγο.

Το Ειρηνοδικείο των Χανίων, αφού μελέτησε τον φάκελο της δικογραφίας και τα έγγραφα που προσκόμισε η πληρεξούσια δικηγόρος της οικογένειας, σε συνδυασμό με όσα εξέθεσαν προφορικά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αποφάσισε τα εξής:α) Δέχεται την αίτηση περί χορήγησης προσωρινής διαταγής.
β) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά των αιτούντων.
γ) Απαγορεύει κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος των αιτούντων.
δ) Ορίζει για τη σύμμετρη ικανοποίηση των τραπεζών την καταβολή από τον αιτούντα μηδενικών μηνιαίων δόσεων και από την αιτούσα το ποσό των εξήντα (60) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα τριών ετών.
ε) Ορίζει για την προστασία της πρώτης και κύριας κατοικίας τους την καταβολή από τον αιτούντα, προνομιακά προς την εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια τού ποσού των εκατό (100) ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την παρέλευση της τριετίας και μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης».

Η Πρόεδρος της ΄Ενωσης Προστασίας Καταναλωτών
Ιωάννα Μελάκη”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese