Τα σκυλιά είναι πολύ αθλητικα ζώα, ικανά να μάθουν να κάνουν…
υπερ-εντυπωσιακά κόλπα, αλλά τι περισσότερες φορές μέχρι κάποιων ορίων.