Σε απάντηση σχετικής καταγγελίας που δημοσιοποιήθηκε στις 06/11/2015 εδώ: