Μικρές ή και καθόλου ποινές για εκείνους που στο πλαίσιο διαμαρτυρίας προχωρούν σε καταλήψεις δρόμων και ή και κοινωφελών εγκαταστάσεων (όπως η ΕΡΤ, η ΔΕΗ, κά) προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείο Δικαιοσύνης που…

 

κατατέθηκε προς διαβούλευση.

Το σκεπτικό του νομοθέτη προβλέπει ότι είναι στην κρίση του δικαστή να αποφασίσει εάν οι καταλήψεις αυτές τελέστηκαν για την προάσπιση «μείζονος κοινωνικού συμφέροντος» – αν και η γενική αυτή έννοια δεν αποσαφηνίζεται στην συγκεκριμένη διάταξη.

Πρόκειται για τα άρθρα 26 έως 30 του νομοσχεδίου, κατά τα οποία ορίζεται ότι κριτήριο για το ύψος της τιμωρίας που θα επιβάλλεται για τα αδικήματα της διατάραξης ασφάλειας ή παρακώλυσης συγκοινωνιών είναι ο βαθμός της σημαντικότητάς της. Αν δηλαδή η παρακώλυση αυτή ήταν μικρής διάρκειας ή έκτασης, τότε και η ποινή μπορεί να είναι αναλόγως μικρή. «Αν από την πράξη δεν προέκυψε δυνατότητα κοινού κινδύνου για ξένα πράγματα ή για άνθρωπο, επιβάλλεται φυλάκιση έξι μηνών», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ενώ η ίδια ποινή προβλέπεται και στην περίπτωση που η παρεμπόδιση λειτουργίας μιας εγκατάστασης δεν ήταν σημαντική.

Όπως ακόμα αναφέρεται, «το δικαστήριο δύναται να απαλλάξει το δράστη, εφόσον πειστεί ότι ο κίνδυνος που μπορούσε να προκύψει ή προέκυψε ήταν ασήμαντος ή ότι δεν χρειάζεται να επιβληθεί ποινή αν ο δράστης τέλεσε την πράξη για την προάσπιση μείζονος κοινωνικού συμφέροντος».

Υπενθυμίζεται ότι χθες στη Βουλή, ο υπουργός Παιδείας Νίκος Φίλης, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Γιάννη Γκιόκα, εξήγγειλε την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που ορίζει το μαθητικό ιδιώνυμο.







English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese