Τή Δευτέρα 9/11/2015 ἄρχισε τίς ἐργασίες του γιά τήν περίοδο 2015 – 2016 τό εἰδικό Πρόγραμμα Σπουδῆς στήν… Ὀρθόδοξη πίστη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας, μέ τίτλο «Ὀρθοδοξία καί Ζωή», πού λειτουργεῖ στά πλαίσια τοῦ ποιμαντικοῦ καί διδακτικοῦ ἔργου τῆς Μητροπόλεως. Τό Ἁγιασμό τῆς ἔναρξης τέλεσε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Προγράμματος π. Σωτήριος Ἀθανασούλιας, ἐφημέριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, μαζί μέ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως.

Τό Πρόγραμμα «Ὀρθοδοξία καί Ζωή» εἶναι ἕνα θεολογικό Πρόγραμμα, πού ἀπευθύνεται σέ νέους καί νέες, ἀλλά καί σέ ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας, καί λειτουργεῖ κάθε Δευτέρα ὥρα 8.00 – 9.00 τό βράδυ, στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στήν Πλατεία Μακαρίου στήν Τρίπολη.

Σκοπός του εἶναι νά ἀναλύσει οὐσιώδη θέματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καί ζωῆς καί νά ἀπαντήσει σέ προβληματισμούς καί ἀναζητήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Φέτος λειτουργεῖ γιά δέκατη συνεχή χρονιά, ἀναλύοντας κάθε φορά ἕνα γενικό θέμα, ἔχει δέ καταστεῖ θεσμός πλέον στήν τοπική Ἐκκλησία. Τό γενικό θέμα τῶν συναντήσεων τῆς φετεινῆς περιόδου εἶναι: «Τό μυστήριο τοῦ θανάτου στήν Ὀρθόδοξη Παράδοση»English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese