Το «προλαμβάνειν κρείττον του θεραπεύειν», επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Παναγιώτης Χατζηπέρος, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, εν όψει της χειμερινής περιόδου, και σχετικά με τα…

 

μέτρα για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.
 
Στη συνεδρίαση μετείχαν ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γεώργιος Γαβρίλης, εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος, του Πολεμικού Ναυτικού, του Στρατού, του Λιμενικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, των Δήμων, φορέων, οργανώσεων και εθελοντικών ομάδων. Συζητήθηκε ο βαθμός ετοιμότητας των αναγκαίων προληπτικών ενεργειών για την ασφάλεια και την περιουσία των πολιτών καθώς και οι προβλεπόμενες δαπάνες για την ενδυνάμωση των μέτρων αυτών, όπως τα κονδύλια για τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής.
 
Ο κ. Χατζηπέρος επισήμανε τη μέριμνα της Περιφέρειας Αττικής για την αποτροπή των αιτιών πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων. Σημείωσε ότι «στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην οριοθέτηση των ρεμάτων και την εκπόνηση μελετών για την διεύρυνση των υδραυλικών απορροών, όπως αυτή του Κηφισού που έχει εξαντλήσει τα όρια του. Στον καθαρισμό και στην αστυνόμευση των ρεμάτων για την απομάκρυνση όλων των εμποδίων που μειώνουν τις διατομές και προκαλούν εμφράξεις σε κρίσιμα σημεία των ρεμάτων».
 
Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα των επικοινωνιών, της ετοιμότητας των διαθέσιμων μηχανημάτων και της επικαιροποίησης των σχεδίων.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese