Γράφει ο Χρήστος Ηλ.Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών
Περίπου 700.000 είναι σήμερα τα… κόκκινα δάνεια, εκ των οποίων μόνο 170.000 έχουν αιτηθεί υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη.Αυτό σημαίνει ότι 530.000 δανειολήπτες,δεν καλύπτονται από την νομοθεσία,όποια και αν είναι αυτή.Την στιγμή που έχουμε υποτίμηση 40% του εισοδήματος,την περίοδο της κρίσης.Η πρόταση των θεσμών,καλύπτει μόνο το 17,8% αυτών που έχουν κάνει αίτηση υπαγωγής στο νόμο.Εάν ισχύσει αυτό που προτείνουν οι θεσμοί, 9 στα 10 σπίτια που κινδυνέυουν,θα χαθούν οριστικά.Οι ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών,κόστισαν περίπου 85 δισ. στον ελληνικό λαό,στον οποίο δεν επεστράφησαν τα κέρδη(στους μετόχους όμως αποδίδονταν τα κέρδη).
Τι ζητούν οι δανειστές:Προ’υ’ποθέσεις:1) αντικειμενική αξία εώς 70.000 ευρώ για τον άγαμο,εώς 100.000 ευρώ για το ζευγάρι και εώς 120.000 ευρώ για οικογένεια με παιδιά. 2)Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα εώς 8.180 ευρώ για τον άγαμο,13.917 ευρώ για το ζευγάρι και 3.350 ευρώ για κάθε παιδί. 3)Σύνολο κόκκινων δανείων εώς 120.000 ευρώ. Οι προ’υ’ποθέσεις αυτές,θα πρέπει να ισχύουν σωρρευτικά,δηλαδή όλες. 

Στην πρόταση των δανειστών, υπάρχει η ρήτρα κληρονομικότητας, οπότε η διάρκεια του δανείου θα είναι πολύ μεγαλύτερη, η δόση μικρότερη, αλλά την εξυπηρέτηση του δανείου θα αναλαμβάνουν οι κληρονόμοι του δανειολήπτη, οι οποίοι θα έχουν συμφωνήσει και επομένως θα κάνουν αποδοχή της κληρονομιάς. 
Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τράπεζες θα καλέσουν τους δανειολήπτες να εξετάσουν από κοινού τη ρύθμιση των υποχρεώσεών τους για τα κόκκινα δάνεια.

Σύμφωνα με τον Κώδικα, οι οφειλέτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι είναι συνεργάσιμοι με την τράπεζα και επιθυμούν πραγματικά να διευθετήσουν την οφειλή τους. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί ο δανειολήπτης και χαρακτηριστεί μη συνεργάσιμος, η τράπεζα θα μπορεί να προχωρεί στον πλειστηριασμό ακόμη και της πρώτης κατοικίας.

Προς την ίδια κατεύθυνση θα λειτουργήσει και το Περιουσιολόγιο, το οποίο θα αποτυπώνει τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, καταθέσεις, μετοχές, κινητές αξίες κ.τ.λ.) των φορολογουμένων. Ετσι θα είναι ευκολότερο για τις τράπεζες να εντοπίζουν τους επονομαζόμενους «στρατηγικούς κακοπληρωτές», δηλαδή δανειολήπτες που προσπαθούν να επωφεληθούν από τη ρύθμιση εμφανίζοντας πλασματικά εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία.

Όταν ένας δανειολήπτης,καθυστερεί την πληρωμή δόσης δανείου για χρονικό
διάστημα άνω των 30 ημερών,η τράπεζα θα αποστείλει την πρώτη ειδοποίηση,με
βάση την οποία θα καλείται ο δανειολήπτης να προσέλθει στην τράπεζα εντός
15 ημερών και να προβεί στην ρύθμιση του δανείου του,αποδεικνύοντας ότι
είναι συνεργάσιμος.Εάν ο οφειλέτης δεν προβεί στην ρύθμιση,θα απολέσει τον
χαρακτηρισμό του συνεργάσιμου και κινδυνέυει με πλειστηριασμό ακόμη και της
πρώτης κατοικίας.

Η πρώτη υποχρεωτική ειδοποίηση μπορεί να αποσταλεί μέχρι την 30η Δεκεμβρίου
2015 για τις περιπτώσεις των δανείων που συμπληρώνουν οποτεδήποτε μέχρι τις
15 Δεκεμβρίου καθυστέρηση μεγαλύτερη των τριάντα ημερών. Η συγκεκριμένη
ειδοποίηση παρέχει προθεσμία δεκαπέντε ημερών στον δανειολήπτη να ενταχθεί
σε καθεστώς ρύθμισης. Έτσι,μειώνονται οι ημέρες καθυστέρησης και αντί για
45 ημέρες που ίσχυε,πλέον μετατρέπονται σε 30 ημέρες.
Εάν ο δανειολήπτης δεν αντιδράσει εντός 15 ημερών,η τράπεζα δικαιούται να
προβεί στον πλειστηριασμό ακόμα και της πρώτης κατοικίας.
Για την ιεράρχηση της αποστολής ειδοποιήσεων, τα ιδρύματα που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 42/30.5.2014, όπως
ισχύει, θα λαμβάνουν υπόψη την κατηγοριοποίηση των δανείων που έχουν
πραγματοποιήσει με βάση ιδίως τις παραμέτρους κινδύνου, δυνάμει των
διατάξεων της προαναφερόμενης Πράξης, όπως εκάστοτε ισχύουν, λαμβάνοντας
επίσης υπόψη την προοπτική υλοποίησης και των σχετικών δράσεων που
προβλέπονται στο Ν. 4336/2015.
Εντός 15 ημερών(από την 30η Δεκεμβρίου),ο δανειολήπτης οφείλει να προβεί σε
τρείς κινήσεις:
-Να ενημερώσει την τράπεζα για την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.
-Να καταθέσει ένα ποσό στην τράπεζα(ακόμα και 50 ευρώ),ώστε να φαίνεται ότι
υπάρχει κίνηση στο δάνειο.
-Να ζητήσει εγγράφως από την τράπεζα,την ρύθμιση του δανείου
του,λαμβάνοντας υπόψιν την τρέχουσα οικονομική του κατάσταση.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese