Εξασφαλίστηκε η συνέχιση της λειτουργίας των δομών για την υποστήριξη γυναικών θυμάτων βίας και των εργαζομένων σε αυτές, με άμεση ανανέωση των συμβάσεων τους, με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Η τροπολογία κρίθηκε…

 

απαραίτητη προκειμένου να καλυφθεί το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την ένταξη των συγκεκριμένων δομών, με διευρυμένο μάλιστα πλαίσιο αρμοδιοτήτων, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 του ΕΣΠΑ, εφόσον λήγει η συγχρηματοδότηση της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου(2007-2013) του ΕΣΠΑ από πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese