Στη σημασία που δίνει το ΥΠΕΞ στην ενεργοποίηση και τη συμβολή του ελληνισμού της διασποράς στους τομείς της προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό και στον τουρισμό, αναφέρθηκε μιλώντας στο 9o Πολυσυνέδρο…

 

«KA-Business», ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης.

Όπως επισήμανε ο υφυπουργός, ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας είναι καταλυτικός «για την προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και για την ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας», και μπορεί ιδιαίτερα να συμβάλλει στους τομείς προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό.

Ο κ. Αμανατίδης υπογράμμισε ότι το υπουργείο Εξωτερικών προωθεί τη «δημιουργία ειδικής ομάδας αντιστοίχισης (task force) των ενεργών δικτύων των Ελλήνων της Διασποράς με την εγχώρια ελληνική παραγωγή, μέσω των δομών cluster».

Ο κ. Αμανατίδης τόνισε, επίσης, ότι έχουν δοθεί οδηγίες στα προξενεία μας στο εξωτερικό «να αξιοποιούν στο έπακρο τις προβλέψεις του Κώδικα Θεωρήσεων και των Συμφωνιών Διευκολύνσεως Θεωρήσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες», και καταβάλλεται ιδιαίτερη προσπάθεια για την εκπαίδευση του προσωπικού του ΥΠΕΞ σε θέματα θεωρήσεων και στη χρήση του VIS, ενώ «για τη διευκόλυνση της υποβολής αιτήσεων θεωρήσεων έχει αναπτυχθεί ένα δίκτυο 71 ελληνικών Κέντρων Θεωρήσεων σε 21 τρίτες χώρες, μέσω της συνεργασίας με εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών».

Ο υφυπουργός τόνισε ότι η εξάπλωση του Πληροφοριακού Συστήματος για τις Θεωρήσεις, γνωστό ως VISA Information System-VIS, ολοκληρώνεται στις ευρωπαϊκές χώρες στις 20 Νοεμβρίου 2015, ενώ ήδη λειτουργεί σε σημαντικές για τον τουρισμό μας τρίτες χώρες, όπως η Τουρκία, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Κίνα και η Ινδία.

Το VIS αποτελεί ένα μεγάλο, ασφαλές πληροφοριακό σύστημα, το οποίο διευκολύνει τους ελέγχους και τη χορήγηση θεωρήσεων από τις προξενικές αρχές των κρατών-μελών της ζώνης Σένγκεν και τα συνοριακά σημεία εισόδου, βοηθά στην καταπολέμηση της καταστρατήγησης και των καταχρήσεων του υπάρχοντος πλαισίου (όπως η «άγρα θεωρήσεων» – VISA shopping), προστατεύει τους ταξιδιώτες από την κλοπή της ταυτότητάς τους (identity theft) μέσω της χρήσεως των βιομετρικών στοιχείων, όταν τρίτα άτομα επιχειρούν να ταξιδεύσουν με κλεμμένα ταξιδιωτικά έγγραφα, ενισχύει την ασφάλεια των κρατών-μελών, κ.ά. Σημείωσε ότι μέσα στο 2014 οι ελληνικές προξενικές αρχές χορήγησαν περισσότερες από 1.345.000 θεωρήσεις σε πολίτες τρίτων χωρών, γεγονός που «σημαίνει, πρακτικά, ότι η Ελλάδα κατετάγη στην 5η θέση μεταξύ των 25 κρατών-μελών του χώρου Σένγκεν», ενώ το 2015 παρά τις αντιξοότητες «καταφέραμε να αναστρέψουμε τις αρνητικές αυτές τάσεις, επιτυγχάνοντας αξιοσημείωτη αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Κίνα, την Ινδία, την Αρμενία, τη Γεωργία και άλλες χώρες».

«Κατά μέσο όρο, σχεδόν το 50% των χορηγουμένων από τα προξενεία μας θεωρήσεων είναι πολλαπλών εισόδων, μακράς διαρκείας. Στη δε περίπτωση της Τουρκίας, το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 94%» τόνισε ο κ. Αμανατίδης.

Σημείωσε, επίσης, τη συμβολή στη διάδοση ποιοτικών προϊόντων και των υπηρεσιών του ΥΠΕΞ στο εξωτερικό και ανέφερε: «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κατοχυρωθεί 100 ελληνικά αγροτικά προϊόντα ως προϊόντα Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τα οποία αποτελούν το 11% του συνόλου των αντίστοιχων κοινοτικών προϊόντων. (Συγκεκριμένα η χώρα μας έχει 73 ΠΟΠ και 27 ΠΓΕ ή το 13% και 5% στο σύνολο των κοινοτικών ΠΟΠ και ΠΓΕ). Το Υπουργείο Εξωτερικών, με πάγια οδηγία στα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, παρακολουθεί και εντοπίζει ενδεχόμενες παραβιάσεις και προβαίνει στις ενδεδειγμένες ενέργειες, τόσο σε διμερές όσο και σε κοινοτικό επίπεδο».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese