Υπέρ της παραμονής των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης τάσσεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αφού με γνωμοδότησής της…
κρίνει αντισυνταγματική και αντίθετη στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης την πρόσφατη διάταξη του νόμου σύμφωνα με την οποία παύτηκαν από τα καθήκοντά τους τα μέλη της Ανεξάρτητης Αρχής. Στη γνωμοδότηση της αρχής αναφέρεται επίσης ότι η θητεία των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι το διορισμό νέων.

Και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους τον Σεπτέμβριο, λίγες μέρες πριν προστεθεί στο νομοσχέδιο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες η διάταξη που έπαυε από τα καθήκοντά τους τα μέλη του ΕΣΡ, είχε αποφανθεί ότι τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών μπορούν να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι την ολοκλήρωση της οκταετούς θητείας τους. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε γνωμοδοτήσει ότι η παράταση της θητείας των μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης δεν προϋποθέτει την ανασυγκρότησή του, εφόσον τα υπάρχοντα μέλη διασφαλίζουν την απαρτία ώστε να λειτουργεί νόμιμα η Αρχή.

Το ίδιο υποστήριξε και το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής το οποίο σε γνωμοδότησή του τόνιζε ότι δεν τίθεται ζήτημα αντικατάστασης των τριών μελών του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα των Συντακτών όλα αυτά τα γνώριζε ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο οποίος ανέλαβε το πολιτικό κόστος και προχώρησε στην απόφαση για παύση τριών μελών του ΕΣΡ που ενσωμάτωσε μέσα στο νόμο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες.

ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese