Δείτε πώς σώθηκε ένας πνιγμένος με τεράστια προσόντα…