Κοινή αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματικών της Ελληνικής…
Αστυνομίας (ΕΛΑΣ) και της Ελληνικής Ακτοφυλακής Θα επισκεφθεί το Ισραήλ στις 9- 12 Νοεμβρίου κατόπιν πρόσκλησης του Κράτους του Ισραήλ. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συνεργασίας και των τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας των λιμένων και άλλων κόμβων μεταφοράς.

Κατά την διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της αντιπροσωπείας θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες με τις Ισραηλινές Αρχές για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουν οι λιμένες κι’ άλλοι κόμβοι μεταφοράς.  Επίσης θα εξεταστούν οι προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας τα επόμενα χρόνια στο πλαίσιο της αυξανόμενης ροής τουρισμού από και προς τις δύο χώρες.

Η ελληνική αντιπροσωπεία θα λάβει ενημέρωση από τις αρμόδιες Ισραηλινές Αρχές, ενώ θα επισκεφθεί και τις εγκαταστάσεις Ισραηλινής Ναυτικής Βάσης για να παρακολουθήσει μεθόδους και πρακτικές καθώς και για να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

Οι δύο πλευρές δεσμεύονται για την περαιτέρω ανάπτυξη της στενής τους συνεργασίας στο πνεύμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλίας, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που προκύπτουν σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος. English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese