Η ετήσια συνάντηση ετήσια για τα Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) πραγατοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015, προεδρεύοντος του Γενικού…

 

Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων, κ. Παναγιώτη Κορκολή, και με τη συμμετοχή του Προέδρου του Μηχανισμού EEA Grants κυρίου Anders Erdal, καθώς και εκπροσώπων της Νορβηγίας, της Ισλανδίας, και των διαχειριστών προγραμμάτων.
                       Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δοτριών χωρών και της Ελλάδας, και συζητήθηκαν τεχνικά θέματα σχετικά με την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι εγκρίθηκαν τροποποιήσεις των προϋπολογισμών, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι δομές υποδοχής αιτούντων άσυλο που χρηματοδοτούν τα EEA Grants και να αυξηθεί η απορρόφηση.
                       Μετά από συνεννοήσεις με τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής πολιτικής κ.Μουζάλα, έχει ήδη ξεκινήσει η μεταφορά 2.000.000€ στο Πρόγραμμα της «Προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων». Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πορείας υλοποίησης, της εκτίμησης κινδύνων και της δημοσιότητας των πράξεων από τους διαχειριστές των προγραμμάτων. Ταυτόχρονα στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης, πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου επίσκεψη των εκπροσώπων της Νορβηγίας και της Ισλανδίας στην υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών.
                       Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ.Κορκολής έκανε την εξής δήλωση: «Τα προγράμματα των EEA Grants αποτελούν σημαντική πηγή χρηματοδότησης για δράσεις ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα μας, όπως είναι η υποστήριξη στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης υποδοχής, αλλά και οι περιβαλλοντικές δράσεις, η στήριξη της έρευνας, και φυσικά όλο το πλαίσιο ενίσχυσης της Κοινωνίας των Πολιτών. Στις συνομιλίες που είχαμε επιβεβαιώθηκε η εξαιρετική συνεργασία με τις δότριες χώρες, και αποφασίσαμε την εντατικοποίηση των προσπαθειών για να έχουμε σύντομα απτά αποτελέσματα αλλά και μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα των EEA Grants στην Ελλάδα».
                        Περισσότερες πληροφορίες για τα EEA Grants είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.eeagrants.gr, του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese