Του στήνουν φάρσα με ψεύτικες ειδήσεις και με βοήθεια φίλων, ότι κατηγορείται για την…

απαγωγή μιας κοπέλας.

Πηγή