Να τι συμβαίνει όταν το «κλίκ» γίνει από την κατάλληλη οπτική γωνία και τη στιγμή που πρέπει…