Γράφει η Θεοδωροβία Πλακά

“Όποιοι νομίζουν,πως μόνοι αυτοί είναι φρόνιμοι ή πως έχουν γλώσσα καί πνεύμα…πού δεν έχουν οι άλλοι,αυτοί,αν τούς ελέγξεις καλά, θα αποδειχθούν ολότελα κενοί”

(Σοφοκλής,αρχαίος τραγικός)

Αγαπητοί αναγνώστες δημοσιεύω 3 σελίδες από πόρισμα επιθεωρητού ελεγκτή δημόσιας διοίκησης τού 2011.
Τα ονόματα των επίορκων είναι σβησμένα ,αλλά εγώ σας τα αποκαλύπτω χωρίς φόβο.

Ο επιθεωρητής τού ΣΕΕΔΔ ( Σώμα επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης) ζητά από τον τότε αρμόδιο πειθαρχικό προϊστάμενο της Γ.Γ.Αθλητισμού πού ήταν ο Γ.Γ.Αθλητισμού, να ασκήσει τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες (καί ο τότε καί οι μετέπειτα αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, παραβαίνοντας τα καθήκοντά τους, δεν άσκησαν πειθαρχικές διώξεις) κατά 22 οικονομικών υπολόγων της Γ.Γ.Αθλητισμού,οι οποίοι παραβαίνοντας τα καθήκοντά τους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 107,παρ.Ιβ καί Ιστ τού νόμου 3528/2007(κώδικας δημοσίων υπαλλήλων) προέβησαν στις ακόλουθες πράξεις:

α)μή παροχή στοιχείων στο κλιμάκιο ελέγχου τού Γενικού Λογιστηρίου τού κράτους για καταβολές αμοιβών σε μέλη επιτροπών,με την αιτιολογία ότι “χάθηκαν” οι φάκελοι.

β)εικονική λειτουργία Επιτροπών-Ομάδων εργασίας των οποίων το αντικείμενο γιά το οποίον είχαν συσταθεί,είτε είχε ήδη περατωθεί,είτε δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Αυτά τα άτομα,αυτοί οι υπάλληλοι,αγαπητοί αναγνώστες, υπηρετούν ακόμα στην Γ.Γ.Αθλητισμού ανενόχλητοι σε σημαντικές θέσεις χωρίς να τους αγγίζει κανείς γιατί είναι προστατευόμενοι επίορκοι των επίορκων….
Κάτσε καί πλήρωνέ τους Ελληνικέ λαέ,μην ξεσηκώνεσαι, άφησέ τους να σου πιούν το αίμα….

Επίσης ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης ,ζητούσε να ασκήσει ο Γ.Γ.Αθλητ.τις πειθαρχικές του αρμοδιότητες σε δύο κυρίες πού λειτουργούσαν ως εκκαθαριστές μισθοδοσίας, την κύρια Μάρθα Χαλβατζή (συνταξιοδοτήθηκε) καί την κυρία Μαρία Χρυσοστομίδου ή οποία είναι μέχρι σήμερα Γενική Διευθύντρια Αθλητισμού συνεργαζόμενη με τον κύριο Σταύρο Κοντονή (υφυπουργό Αθλητισμού)καί τον κύριο Ιούλιο Συναδινό(Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού).

Ο επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης ζητούσε να ελεγχθούν γιά επτά(7 ) πειθαρχικά παραπτώματα οι κυρίες (ακόμα διοικεί ή μια ανενόχλητη,γιατί το πόρισμα αυτό κρύφτηκε),γιατί παρέβησαν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον κώδικα δημοσίων υπαλλήλων καί προέβησαν στις ακόλουθες πράξεις:

1) συστηματική παραβίαση της εκάστοτε υφιστάμενης νομοθεσίας και αγνόηση των σχετικών εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου τού Κράτους βάσει των οποίων καθοριζόταν το ανώτατο μηνιαίο ύψος αποδοχών των υπαλλήλων,με συνακόλουθο αποτέλεσμα την έγκριση καί υπογραφή των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας.

2)μή συλλογή καί μη υποβολή εξαμηνιαίων δηλώσεων γιά τις αποδοχές των υπαλλήλων της Γ.Γ.Αθλ. καθώς καί μή αποστολή των στοιχείων αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο γιά την διενέργεια τού αντίστοιχου ελέγχου.

3)Λάθος υπολογισμός των μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων της Γ.Γ.Αθλ.

4)Καταβολή της μηνιαίας ειδικής αποζημίωσης τού λογαριασμού αλληλοβοήθειας καί στούς υπαλλήλους της Γ.Γ.Αθλ.πού ήταν αποσπασμένοι σε άλλες υπηρεσίες χωρίς να το δικαιούνται.

5)Μή σύννομη καταβολή αποδοχών σε αποσπασμένο προσωπικό ιδιωτικού Δικαίου της Ο.Π.Α.Π Α.Ε στην Γ.Γ.Αθλ.

6)Μή σύννομη καταβολή τού επιδόματος θέσης ευθύνης σε προϊσταμένους πού τοποθετήθηκαν,είτε χωρίς κρίση τού οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου,είτε ήταν προϊστάμενοι σε μή αυτοτελή γραφεία,είτε δεν προίσταντο σε καμμία οργανική μονάδα οποιουδήποτε επιπέδου καί

7)υπέρβαση τού ορίου τού άρθρου 34,παρ.4 του νόμου 2768/99 (αποδοχές προέδρου Αρείου Πάγου)γιά δύο Γενικούς Διευθυντές(ήτοι γιά τον Στάμου Θωμά γιά τέσσερις( 4 )μήνες καί για τον Μεντεσίδη Θωμά γιά ένα (1) μήνα).

Κύριε Κοντονή καί κύριε Συναδινέ ο αρχαίος έλληνας ποιητής Μένανδρος είχε γράψει ότι ,αν αποκτήσεις κάποιο αξίωμα να φροντίσεις να φανείς αντάξιός του (Αρχής τετευχώς,ίσθι ταύτης άξιος).Αλλά εσείς σήμερα συνεργάζεστε με αυτούς οι οποίοι έχουν καταπατήσει τούς νόμους ,έχουν παρακωλύσει τούς ελέγχους,έχουν λάβει παράνομες αμοιβές,εχουν διακινήσει παράνομο καί μαύρο χρήμα.

Κάποιοι Υπουργοί ,Γενικοί Γραμματείς αλλά κι εσείς μαζί τους ,διώξατε εμένα, επειδή κατήγγειλα όλους αυτούς καί επιλέξατε να απαρτίζεται ή υπηρεσία αυτή με πολλούς επίορκους πού κάποιοι εξ αυτών είναι καί πολύ επικίνδυνοι.

Κύριε Κοντονή καί κύριε Συναδινέ τούς συγκαλύπτετε.
Συγκαλύπτετε σκάνδαλα μεγατόνων.
Παραιτηθείτε!!

Κάποιοι το πόρισμα αυτό το έκρυψαν βαθειά καί παρέβησαν τα καθήκοντά τους ,αφού δεν τους πέρασαν πειθαρχικό.
Θα λογοδοτήσουν άπαντες.
Ή υπόθεση αυτή βρίσκεται στην δικαιοσύνη καί ελέγχεται γιά ποινικές ευθύνες.
Ή παράνομη δίωξή μου καί απόλυση θα σας κυνηγάει μέχρι δικαίωσής μου, πού μπορεί να είναι καί πολύ κοντά,να είστε σίγουροι.

Πόσες χιλιάδες Ευρώ πρέπει να επιστρέψει στο δημόσιο ,ή Γενική σας Διευθύντρια Μαρία Χρυσοστομίδου ,από το ένα εκατομμύριο(1000.000)πού έχει καταλογιστεί να επιστραφεί κύριε Κοντονή;;
Έτρεχαν πανικόβλητοι να κάνουν νομοθετική ρύθμιση, μαζί κι ο κύριος Ανδρέας Μαλάτος, διευθυντής σας ,ο οποίος κι αυτός πρέπει να επιστρέψει αρκετές χιλιάδες ευρώ στο δημόσιο ,μόνο από τον συγκεκριμένο καταλογισμό.
Αν απλοί πολίτες έπρεπε να επιστρέψουν τέτοια υπέρογκα ποσά θα τούς είχατε σύρει στην δικαιοσύνη….
Απεναντίας αυτούς τούς “δικούς σας” τούς προστατεύετε .
Δυστυχώς αξιοκρατία καί κοινωνική δικαιοσύνη δεν υπάρχει ούτε με εσάς τούς αριστερούς.

Ένα εκατομμύριο ευρώ(1.000.000) πρέπει να επιστρέψουν πίσω υπάλληλοί σας κύριε Κοντονή. Εσείς τί κάνετε γιά αυτό,αντί να φορολογείτε ανήμπορους πολίτες;

Εσείς κύριε Ιούλιε Συναδινέ Γενικέ Γραμματέα Αθλητισμού ,τί κάνατε τα σοβαρότατα έγγραφα πού σας προσκόμισα 21 Ιουλίου 2015 σε “μυστική μας” συνάντηση μετά από δικό σας τηλεφώνημα, δήθεν γιά να με βοηθήσετε,αλλά με παγιδέψατε;
Μου στείλατε καί sms να βρεθούμε μαζί με τον δικηγόρο μου για να βρεθεί λύση καί είχατε ενημερώσει καί τον υπουργό ,μου γράφατε στο sms.Αντ’αυτού όμως εξαφανιστήκατε καί χωρίς κλήση σε απολογία μου στείλατε προεκλογικά την “δυνητική αργία”.
Τί παιχνίδια παίξατε στην πλάτη μου Γενικέ;
Αλήθεια τί κάνατε μέχρι σήμερα που σας ενημέρωσα γιά το επιβαρυντικότατο πόρισμα τού προέδρου τού συλλόγου των εργαζομένων Γιάννη Δέτση,ο οποίος είναι διευθυντής αλλά και αιρετός τοποθετημένος στο πειθαρχικό να αποφασίζει ο επίορκος γιά άλλους ;;;
Ενημερώσατε τούς Υπουργούς;;;
Αφήνετε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα;;

Ακούστε αγαπητοί κύριοι Κοντονή καί Συναδινέ….
ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ.

Δεν είστε ικανοί να κάνετε κάθαρση καί εξυγίανση αυτής της υπηρεσίας του δημοσίου ,γιατί κι εσείς εξυπηρετείτε συμφέροντα καί κατ’επέκταση βλάπτετε το δημόσιο συμφέρον ,διότι οι Έλληνες πληρώνουν μία επίορκη καί κομπιναδόρικη υπηρεσία με την ανοχή σας.
ΣΥΓΚΑΛΥΠΤΕΤΕ απάτες καί παρανομίες ετών.
Ο Ελληνικός λαός σας ψήφισε γιατί βροντοφωνάζατε ότι θα πατάξετε την διαφθορά ,αλλά δυστυχώς κύριε Κοντονή καί κύριε Συναδινέ πάτε αγκαζέ με τούς επίορκους καί τούς κρύβετε,αλλά να έχετε υπ’όψιν σας ότι….
” Ο ποντικός πού έχει μόνο μία τρύπα,γρήγορα πιάνεται”!
(George Herbert,Ουαλός ποιητής)English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese