Στην αφρόκρεμα των διεθνών πανεπιστημίων συγκαταλέγεται το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σύμφωνα με στοιχεία που αντλούν οι πρυτανικές αρχές του Ιδρύματος με βάση τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις.

Όπως…

 

υπογραμμίζουν «από τα τουλάχιστον 18 χιλιάδες Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα παγκοσμίως, τα περισσότερα συστήματα κατάταξης, στην 1η φάση αξιολόγησης, ξεχωρίζουν τα καλύτερα 1.000 ή 4.000 Ιδρύματα και στη συνέχεια, στη 2η φάση αξιολόγησης, προχωρούν στις τελικές κατατάξεις σε έναν κατάλογο 500 ή 1.000 Ιδρυμάτων».
   
Συνεπώς, με βάση αυτού του είδους την «αυτοαξιολόγηση» το ΕΚΠΑ συγκαταλέγεται «στο 5% περίπου των καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον κόσμο» εκεί όπου ανήκουν δηλαδή, «όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εμφανίζονται στους τελικούς καταλόγους κατάταξης».
   
Σύμφωνα με το σύστημα Academic Ranking of World Universities (ARWU), γνωστό ως κατάταξη της Shangai, που αξιολογεί συνολικά τα καλύτερα 1.200 Πανεπιστήμια, σε ετήσια βάση, επί των 18.000 Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και δημοσιεύει την κατάταξη των 500 πρώτων, για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
   
   ARWU   
   
   Έτος Διεθνής Θέση 
   
   2003 251-300 
   
   2004 302-403 
   
   2005 203-300 
   
   2006 301-400 
   
   2007 203-304 
   
   2008 201-302 
   
   2009 201-302 
   
   2010 201-300 
   
   2011 201-300 
   
   2012 301-400 
   
   2013 301-400 
   
   2014 301-400 
   
   2015 301-400 

Τα πανεπιστήμια βαθμολογούνται με μία σειρά δεικτών ακαδημαϊκής ή ερευνητικής επίδοσης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται:

   1. η βράβευση με βραβείο Nobel ή αντίστοιχο θεματικό βραβείο,
   2. η ύπαρξη ερευνητών με υψηλό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών,
   3. η δημοσίευση στις διεθνούς κύρους επιστημονικές επιθεωρήσεις Nature ή Science,
   4. η καταχώρηση δημοσιεύσεων σε κύριες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και
   5. η κατά κεφαλήν ακαδημαϊκή επίδοση του ιδρύματος.
    
Με βάση την κατάταξη ARWU- (Broad-)SUBJECT, το ΕΚΠΑ καταγράφει ακόμη υψηλότερη επίδοση παγκοσμίως στα εξής επιστημονικά πεδία:
   
   Πεδίο Κατάταξη ARWU-SUBJECT 
   
   (2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009) 
   
   Medicine 101-150 101-150 101-150 101-150 EK EK EK 
   
   Physics EK EK 101-150 101-150 EK  EK EK 
   
   Computer Science EK 151-200 101-150 101-150 76-100 76-100 76-100 
   
                                                         
EK: Εκτός κατάταξης (δεν αναφέρεται αν το ίδρυμα είχε επιλεγεί αρχικά προς αξιολόγηση)

Σύμφωνα με την κατάταξη National Taiwan University, το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 217η θέση ανάμεσα στα 924 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τις τέσσερις χιλιάδες Ανώτατων Ιδρυμάτων των οποίων τα στοιχεία εξετάσθηκαν και προκρίθηκαν αρχικώς επί του συνόλου των Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως. Το ΕΚΠΑ, μάλιστα, αν συνυπολογισθεί πλήρως ως κριτήριο ο αριθμός των Τμημάτων του, τοποθετείται στην 196ηθέση.
   
Η αξιολόγηση του National Taiwan University βασίζεται κυρίως στο ερευνητικό έργο που παράγεται και δημοσιεύεται σε κάθε Ίδρυμα, στην απήχηση που επιτυγχάνουν οι δημοσιευμένες εργασίες, καθώς και στην τελική ιδιαίτερη διάκρισή τους. Σε επιμέρους Τομείς η κατάταξη για το ΕΚΠΑ είναι ακόμα υψηλότερη π.χ. 76η θέση στην Φαρμακολογία και Τοξικολογία, 134η θέση στην Ιατρική, 171η θέση στη Φυσική.
   
Σύμφωνα με την κατάταξη Center for World University Rankings (CWUR ―http://cwur.org/2015/), το ΕΚΠΑ κατατάσσεται στην 301η θέση ανάμεσα στα 1.000 καλύτερα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από τα 18.000 Α.Ε.Ι. που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως.
   
Το Πανεπιστήμιο σημειώνει άνοδο σε σχέση με την περσινή κατάταξη, όπου βρισκόταν στην 331η θέση. Σύμφωνα πάντα με την κατάταξη του Center for World University Rankings, το ΕΚΠΑ έχει υπερκεράσει στην κατάταξη Πανεπιστήμια με μεγάλη παράδοση, όπως το Πανεπιστήμιο της Λειψίας της Γερμανίας (302ηθέση) ή το Πανεπιστήμιο St. Andrews της Μεγάλης Βρετανίας (309η θέση).
   
Οπως υποστηρίζουν οι πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ «αν συνυπολογισθεί η δραματική μείωση ή και διακοπή της δημόσιας χρηματοδότησης, σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα, τότε αυτές οι κατατάξεις συνιστούν ένα πραγματικό άθλο, που πρέπει να αποδοδθεί κυρίως στην αφοσίωση και την ποιότητα όλου του ανθρώπινου δυναμικού του Ιδρύματος, διδασκόντων, φοιτητών και αποφοίτων».English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese