“Στην ανάγκη αποκατάστασης της αδικίας εις βάρος των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα να …
πληρωθούν όσο και οι υπόλοιποι Έλληνες και ξένοι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αναφέρεται ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Πάνο Σκουρλέτη.

Όπως επισημαίνεται στην αναφορά που κατέθεσε ο κ. Λ. Αυγενάκης «… στο άρθρο 29 του  υπό επεξεργασία Σ/Ν του θέματος

[«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις»] ενσωματώθηκε διάταξη του ΥΠΕΝ με τίτλο ‘Ρυθμίσεις για κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας’. Αρχικά η εν λόγω διάταξη συμπεριλήφθηκε ως άρθρο 14 στο υπό κατάθεση Ν/Σ του ΥΠΑΑΤ  ‘Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις’. Η διάταξη προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος που υποβάλαμε …. Με νέα επιστολή στο Υπουργείο την 5/6/2015  και σχόλιό μας στην διαβούλευση την 10/6/2015, προτείναμε τροποποίηση της διάταξης, ώστε να αποκατασταθούν -πέραν των όσων δεν υπέβαλαν- και οι 200 που υπέβαλλαν (ως όφειλαν) την προβλεπόμενη στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 δήλωση διατήρησης της ιδιότητας επαγγελματία αγρότη και τιμωρήθηκαν με μείωση της τιμής και  εσόδων σε επίπεδα χαμηλότερα και από τα προβλεπόμενα του πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014».

Στην αναφορά, επίσης, τονίζεται ότι «δεν ζητήσαμε εύνοια της πολιτείας. Ζητάμε αποκατάσταση μιας εξόφθαλμης και αυταπόδεικτης αδικίας. Να δώσετε δυνατότητα στους 200-250 αγρότες να πληρωθούν όσο και οι υπόλοιποι Έλληνες και ξένοι παραγωγοί που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Χωρίς ποινή!! Παρακαλούμε να ενσωματώσετε την πρότασή μας στο Ν/Σ στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά μας».”English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese