Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ναυπλιέων συνεδρίασε σήμερα προεδρεύοντος του …
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολίτικης Ραφαήλ Μπαρού, προκειμένου να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα αντιμετώπισης ακραίων καιρικών φαινομένων, εν όψει χειμώνα.

Σκοπός της σύγκλησης του ανωτέρω οργάνου ήταν η οργάνωση και ο συντονισμός των ενεργειών τόσο των αρμόδιων Υπηρεσιών όσο και των εθελοντικών οργανώσεων σχετικά με τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προέρχονται από τις εκδηλώσεις πλημμυρικών φαινομένων, χιονοπτώσεων – παγετού για την περίοδο 2015-2016, καθώς και κάθε άλλο μέτρο κρίνεται απαραίτητο, στην πρόληψη και ετοιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα στη συνεδρίαση εξετάσθηκαν θέματα σχετικά με:

-Tις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου που εμπλέκονται σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας (ανάθεση-καταμερισμός αρμοδιοτήτων).

-Το συντονισμό δράσεων Πολιτικής Προστασίας των λοιπών φορέων (ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. κλπ), σε επίπεδο Δήμου για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

-Τον έλεγχο των ρεμάτων και ειδικά των σημείων εκείνων που παρουσιάζουν συχνά πλημμυρικά φαινόμενα.

-Τον έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού (φορτηγά, εκσκαφείς, φορτωτές, γκρέιτερ, αποφρακτικά, φορητές αντλίες, κλπ).

-Την ετοιμότητα εργατοτεχνικού προσωπικού που θα τα χρησιμοποιεί.

-Τον καθαρισμό των φρεατίων και γενικώς έλεγχος της ταχείας απορροής των υδάτων από το οδικό δίκτυο ευθύνης τους.

-Τον έγκαιρο αποκλεισμό οδικού δικτύου το οποίο μετατρέπεται σε Ιρλανδική Διάβαση.

Στην συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του δασαρχείου , της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης παραρτήματος Αργολίδας και ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese