Νέο τιμολόγιο για τις εργασίες των δικαστικών επιμελητών που αφορούν   επιδόσεις δικογράφων, κατασχέσεις, πλειστηριασμούς, κ.α. ορίστηκε με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου η οποία δημοσιεύθηκε…

 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έτσι, οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών αναπροσαρμόζονται και για επιδόσεις δικογράφων ή άλλων εγγράφων και την σύνταξη σχετικής έκθεσης, καθορίζονται στο ποσό των 35 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 0 έως 10 χιλιόμετρα από την έδρα του δικαστικού επιμελητή, στα 55 ευρώ στην περίπτωση που η επίδοση γίνεται από 11 έως 30 χ.λ.μ., στα 73 ευρώ εφόσον η επίδοση γίνεται από 31 έως 60 χ.λ.μ. και 95 ευρώ αν η επίδοση γίνεται από 61 και άνω χ.λ.μ.

Επιπλέον, οι αμοιβές για τις κατασχέσεις καθορίζονται στα 660 ευρώ, ενώ η σύνταξη αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης πλειστηριασμού καθορίζεται στα 400 ευρώ.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese