Το ερώτημα γιατί οι θεσμοί στερούν το δικαίωμα -όπως ορίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο-, αλλά και υποχρέωση, του ελληνικού κράτους να προστατεύει τη δημόσια υγεία, θέτει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής…

 

Ενότητας Νίκος Χουντής.

Στην ερώτησή του προς την Κομισιόν, ο κ. Χουντής επικαλείται την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2009, η οποία αναγνώρισε στην Ιταλία (όπως και στη Γερμανία για αντίστοιχη περίπτωση) το δικαίωμά της να απαγορεύει στην νομοθεσία της την ίδρυση φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς.

Επισημαίνοντας, το σκεπτικό του Δικαστηρίου, στο οποίο υπογραμμίζεται η «ανάγκη για ασφαλή και με ποιοτικά εχέγγυα εφοδιασμό του πληθυσμού με φάρμακα», όπως και τη διαπίστωση ότι «οι μη φαρμακοποιοί δεν έχουν, εξ ορισμού, κατάρτιση, εμπειρία και ευθύνη αντίστοιχη με εκείνη των φαρμακοποιών» ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας, τονίζει το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι «θεωρείται δικαιολογημένη η απαγόρευση που επιβάλλεται στους μη φαρμακοποιούς να εκμεταλλεύονται ιδιωτικό φαρμακείο» και κατηγορεί την Κομισιόν και τους υπόλοιπους θεσμούς ότι «στερούν το δικαίωμα και την υποχρέωση της Ελλάδας να προστατεύει τη δημόσια υγεία των πολιτών της». Καλεί ακόμη την Επιτροπή να μην χρησιμοποιεί διαφορετικά «μέτρα και σταθμά» ανάμεσα στα κράτη-μέλη και να άρει τις απαιτήσεις για αλλαγή της νομοθεσίας, εφόσον το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα ο κ. Χουντής ερωτά την Κομισιόν:

1. Γιατί στερεί το δικαίωμα (και υποχρέωση) του ελληνικού κράτους (όπως ορίζει το ΕΔ) να προστατεύει τη δημόσια υγεία; Έθεσε η ελληνική κυβέρνηση, κατά τη διαβούλευση, τα ζητήματα αυτά; Επικαλέστηκε την ανωτέρω δικαστική απόφαση;

2. Σε ποιες χώρες της ΕΕ απαγορεύεται η ιδιοκτησία φαρμακείων από μη φαρμακοποιούς; Προτίθεται να ζητήσει από τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών την άρση των ρυθμίσεων αυτών, όπως ζητείται τώρα από την Ελλάδα; Εάν όχι, γιατί;English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese