Πείτε του «πολύ καλά, ευχαριστώ» και στην συνέχεια δείξτε του αυτές τις φωτογραφίες…

otherside.gr