Στα 14,4 δισ. ευρώ ανέρχεται το έλλειμμα κεφαλαίων για τις τέσσερις…
συστημικές ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των stress tests που ανακοίνωσε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Το έλλειμμα κεφαλαίων αντιπροσωπεύει τα κεφάλαια που πρέπει να συγκεντρώσουν οι ελληνικές τράπεζες σύμφωνα με το ΔΥΣΜΕΝΕΣ σενάριο – που προϋποθέτει βαθύτερη ύφεση – προκειμένου να συμμορφωθούν με τον δείκτη επάρκειας που έχει θέσει η ΕΚΤ.

Από τη συνολική αξιολόγηση προκύπτει συνολική υστέρηση κεφαλαίων ύψους 4,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου και 14,4 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του σεναρίου δυσμενών εξελίξεων.

Πλέον, μέχρι τις 6 Νοεμβρίου οι τέσσερις τράπεζες θα πρέπει να αποστείλουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα σχέδια τους αναφορικά με την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών.

Σύμφωνα με τους κανόνες που έθεσε η ΕΚΤ, η κάθε τράπεζα οφείλει να διαθέτει βασικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9,5% στο σενάριο βάσης, ενώ ο δείκτης αυτός μπορεί να υποχωρήσει έως το 8% στο λεγόμενο δυσμενές σενάριο.

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες οφείλουν να καλύψουν τουλάχιστον τα κεφάλαια που προκύπτουν στο βασικό σενάριο, προκειμένου να αποφύγουν κατά τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης το «κούρεμα» των ομολογιούχων τους. Σε κάθε περίπτωση οι καταθέσεις είναι απολύτως διασφαλισμένες στο σύνολο τους μέχρι το τέλος του 20015.

Πιο αναλυτικά το κεφαλαιακό έλλειμμα για την Alpha Bank ανέρχεται στα 2,7 δισ. ευρώ για την Eurobank τα 2,1 δισ. ευρώ για την Πειραιώς στα 4,9 δισ. ευρώ και για την Εθνική τα στα 4,6 δισ. ευρώ.

Το κεφαλαιακό έλλειμμα για την Τράπεζα Αττικής όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.

Για να φθάσει στα συμπεράσματά του, ο εποπτικός μηχανισμός της ΕΚΤ συνυπολόγισε τις μελλοντικές φορολογικές εκπτώσεις ύψους περίπου 12 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση στις τράπεζες.

Η διάθεση 25 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών προβλέπεται στη νέα δανειακή σύμβαση μεταξύ της κυβέρνησης και των Ευρωπαίων εταίρων. Το κομμάτι του κεφαλαίου αυτού που θα χρειαστεί για να καλυφθεί το δυσμενές σενάριο κάθε τράπεζας, θα μετατραπεί σε κοινές μετοχές με πλήρη δικαιώματα ψήφου.
ΠηγήEnglish French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese