Η εκχώρηση ακινήτων από τους οφειλέτες στα πιστωτικά ιδρύματα για εξόφληση ή διακανονισμό του χρέους συντείνει κάθε μήνα…
στην απομόχλευση των δανείων, που βρίσκεται στο χαμηλότερο ιστορικό ποσό με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία. Μέσα σ’ ένα χρόνο τα δάνεια μειώθηκαν κατά €7,31 δισ. και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,25 δισ.

Οι ενέργειες των τραπεζών για απομόχλευση των ισολογισμών τους και η σταθερή βάση των καταθέσεων έχουν βελτιώσει τη ρευστότητα. Η «ψαλίδα» δανείων καταθέσεων τέλος Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής, είναι στα €5,45 δισ., τον Σεπτέμβριο ήταν €6,13 δισ. και τον Αύγουστο ήταν €6,57 δισ.

Οι θετικές ανατροπές που έχουν σημειωθεί στο χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι εντυπωσιακές. Ένα χρόνο πριν το ρευστοτικό έλλειμμα ήταν €14,03 δισ. και πριν δυο χρόνια €13,80 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, οι συνολικές καταθέσεις τον Οκτώβριο παρουσίασαν καθαρή αύξηση €446,5 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €131,3 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 5,9%, σε σύγκριση με 5,5% τον Σεπτέμβριο 2016. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Οκτώβριο 2016 έφθασε στα €48,3 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Οκτώβριο 2016 παρουσίασαν καθαρή μείωση €138,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €316,1 εκατ. τον Σεπτέμβριο 2016. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -11,0%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2016. Το υπόλοιπο των δανείων τον Οκτώβριο 2016 έφθασε στα €53,8 δισ.

Το υπόλοιπο των στεγαστικών δανείων τέλος Οκτωβρίου ήταν €12,82 δισ. από €12,85 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €13,01 δισ. πριν ένα χρόνο παρουσιάζοντας μείωση €189 εκατ. Ο ρυθμός πιστωτικής μεταβολής ήταν στο -1% και πέρυσι ήταν στο -0,6%. Με γρήγορους ρυθμούς κινείται η απομόχλευση των επιχειρηματικών δανείων σε διάστημα ενός έτους.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι πολλά ακίνητα μεγάλης αξίας έχουν δοθεί από επιχειρηματίες για μείωση ή διαγραφή του χρέους και έχουν γίνει πολλές συμφωνίες ακόμη και στα πλαίσια αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου.

Τέλος Οκτωβρίου τα υπόλοιπα δανείων ήταν €22,59 δισ. από €23,41 δισ. πριν ένα χρόνο παρουσιάζοντας μείωση €830 εκατ. Τα καταναλωτικά δάνεια ήταν στα €2,65 δισ. από €2,68 δισ. τον Σεπτέμβριο και €2,87 δισ. πριν ένα χρόνο.

Ξαναβάζουν καταθέσεις

Η ανάλυση των στοιχείων για τις καταθέσεις δείχνει ότι το υπόλοιπο από την κατηγορία κατοίκων εσωτερικού ήταν €35,86 δισ. τέλος Οκτωβρίου από €35,49 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €32,96 δισ. πριν ένα χρόνο.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών από τους κατοίκους εσωτερικού παρουσιάζουν βελτίωση λόγω και των καλύτερων οικονομικών συνθηκών. Τέλος Οκτωβρίου ήταν €22,68 δισ. από €22,66 δισ. τον προηγούμενο μήνα και €22,19 δισ. πριν ένα χρόνο, ενισχυμένες κατά €491 εκατ.

Βελτίωση παρουσιάζει και το χαρτοφυλάκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις. Τέλος Οκτωβρίου ήταν €7,31 δισ. από €7,10 δισ. τον Σεπτέμβριο και €6,08 δισ. πριν ένα χρόνο παρουσιάζοντας άνοδο €1,22 δισ. σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις των κατοίκων χωρών της Ευρωζώνης ήταν €3,14 δισ. τέλος Οκτωβρίου από €3,09 δισ. τον Σεπτέμβριο και €2,73 δισ. πριν ένα χρόνο παρουσιάζοντας άνοδο €412 εκατ. σε ετήσια βάση.

Οι καταθέσεις των κατοίκων τρίτων χωρών ήταν τέλος Οκτωβρίου στα €9,32 δισ. από €9,15 δισ. πριν ένα μήνα και €11,71 δισ. πριν ένα χρόνο παρουσιάζοντας μείωση €2 δισ.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese