Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαλαρώνει τις ενδείξεις της μετφορμίνης ώστε να περιλαμβάνει και τη μέτρια ΧΝΝ. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι τα φάρμακα που περιέχουν μετφορμίνη μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν σε ασθενείς με μέτρια μειωμένη νεφρική λειτουργία – που ορίζεται ως ο ρυθμός σπειραματικής διήθησης (GFR) 30-59 mL / min – για τη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2.
 

 

 http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/10/news_detail_002617.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

πηγή: http://www.hcs.gr

 

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese