Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπεται η κατάργηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας μετά την ενεργοποίηση του…
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων ή το αργότερο από 01/10/2017. Μέχρι πότε υποχρεούνται να λαμβάνουν το σήμα και τί άλλες αλλαγές γίνονται.

Την κατάργηση της χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) στα τουριστικά καταλύματα από 1η Οκτωβρίου του 2017, προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας “Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις” που κατατέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 24 Νοεμβρίου στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η κατάργηση της χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) μετά την ενεργοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) ή το αργότερο από την 1η Οκτωβρίου του 2017 και η υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης. Μέχρι την ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήματος για τη γνωστοποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων ή το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2017, οι δραστηριότητες συνεχίζουν να υποχρεούνται να λαμβάνουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) και υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης. Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 2017 λοιπόν η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού θα χορηγεί το Ε.Σ.Λ. εντός 28 ημερών, έναντι 50 που ισχύει σήμερα. Επίσης στο νομοσχέδιο αναφέρεται πως η γνωστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων. Στο άρθρο 45 δε προβλέπεται πως η κατηγοριοποίηση των επιπλωμένων δωματίων- διαμερισμάτων γίνεται πλέον προαιρετικά, παρέχοντας μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις αυτές.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων των καταλυμάτων, καθώς και η υποβολή της απόφασης για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων ή η δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην περίπτωση που συναρτώνται στην οικοδομική άδεια ή στην άδεια δόμησης. Επιπλέον, καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο και αντικαθίσταται με ένα αποδεικτικό, με το οποίο αποδεικνύεται ότι ο φορέας διατηρεί την υποχρέωση σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο, εφ’ όσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, ή διασφαλίζει την καλή λειτουργία του συστήματος, εφ’ όσον δεν υπάρχει σύνδεση, πριν από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος. Σημειωτέον, ότι η υποχρέωση αυτή διατηρείται μόνο για το διάστημα μέχρι 1/10/2017, ενώ μετά ο φορέας έχει μόνο την υποχρέωση διατήρησης των δικαιολογητικών αυτών στην έδρα της επιχείρησης του και όχι την προσκόμισή τους στην αρμόδια αρχή.

Στο ίδιο καθεστώς γνωστοποίησης υπάγονται οι κολυμβητικές δεξαμενές που λειτουργούν εντός των τουριστικών καταλυμάτων.

Επίσης, τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα δύνανται, προαιρετικά, να καταταχθούν σε κατηγορίες κλειδιών.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese