Δυο στα τρία ασφαλιστήρια συμβόλαια που αγοράζουν οι ασφαλισμένοι πωλούνται από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σύμφωνα με νέα…
έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος που αφορά στην παραγωγή ασφαλίσεων ζωής στο πρώτο εξάμηνο του 2016.

Τα ατομικά συμβόλαια που ανέρχονται σε 1.724.875, πουλήθηκαν μέσω των ασφαλιστών αποκλειστικής συνεργασίας σε ποσοστό 55,6% και από ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές μη αποκλειστικής συνεργασίας σε ποσοστό 12,5%! Δηλαδή στο σύνολο πάνω από το 67% των συμβολαίων διατέθηκε  από ασφαλιστικό διαμεσολαβητή. Το bancassurance συμμετείχε στην πώληση σε ποσοστό 30,6% και τα υπόλοιπα «κανάλια» είναι: Άμεσες πωλήσεις (Call center, Direct mail) 0,9%, Άμεσες πωλήσεις (Corporate sales, Ασφαλιστικοί υπάλληλοι) 0,4%!

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, στις ατομικές ασφαλίσεις κλάδου ζωής η παραγωγή ασφαλίστρων κυμάνθηκε στα €737.959.040,55, με το πλήθος των συμβολαίων να αγγίζει το 1.724.875, ενώ στις ομαδικές η παραγωγή κυμάνθηκε στα €256.526.191,33, με το πλήθος των συμβολαίων να αγγίζει τις 7.329. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων και το πλήθος συμβολαίων αναλύεται ως εξής:

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους 1,6 εκατ. € (ατομικά 13,4%, ομαδικά 86,6%).

Οι συνολικές αποζημιώσεις αναλύονται ως εξής:

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese