Αντίγραφο του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το έλλειμμα στο Δημοτικό Ταμείο Βόλου ζήτησαν, με αίτημα…
που κατέθεσαν, χθες , Παρασκευή, προς τον ασκούντα καθήκοντα Δημάρχου, οι δημοτικοί σύμβουλοι, Ν. Οικονόμου εκ μέρους της παράταξης «Επιλογή Ευθύνης-Πάμε Μπροστά» και Ι. Αποστολάκης, εκ μέρους και των ανεξάρτητων, Ε. Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Κ. Γαργάλα, Μ. Δραμητινού, Φ. Κοκκινάκη, Ι. Μολοχίδη.

Όπως αναφέρουν αναλυτικά:

«Στη 15η/06-06-2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, κατά την ενημέρωση του σώματος, αποκαλύψατε την ύπαρξη ταμειακού ελλείμματος στο Δημοτικό Ταμείο Βόλου και την εκκίνηση διαδικασίας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση του θέματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της υπόθεσης και σεβόμενοι τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αναμέναμε, όλους αυτούς τους μήνες, την ολοκλήρωση της σχετικής ΕΔΕ.

Με δεδομένα:

Την κρισιμότητα του θέματος, τόσο για τη λειτουργία του Δημοτικού Ταμείου, όσο και για τη δημόσια εικόνα και αξιοπιστία του Δήμου
Το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση των δημοτικών συμβούλων να ενημερώνονται υπεύθυνα για κάθε θέμα που αφορά στον Δήμο και τη λειτουργία του
Την ολοκλήρωση της σχετικής ΕΔΕ και την αποστολή της στην Εισαγγελία Βόλου, στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όπως ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου
Τις δεσμεύσεις της αρ. 90/2009/Γ/ΕΞ/7807/28-12-2009 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

με τη με αριθμ. πρωτ.79672/15-9-2016 αίτησή μας, ζητήσαμε από τον Γενικό Διευθυντή του Δήμου τη χορήγηση αντιγράφου του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ελλείμματος στο Δημοτικό Ταμείο Βόλου.

Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ.79672/19-9-2016 απαντητικού εγγράφου του Γενικού Διευθυντή, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

1. Η μυστικότητα της διαδικασίας της ΕΔΕ έχει την έννοια ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης τρίτου σε στοιχεία του φακέλου, μέχρι την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας. Όπως έχει κριθεί από την επικαλούμενη στην αίτησή μας Απόφαση 90/2009 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι δημοτικοί σύμβουλοι, όταν ενεργούν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, στα οποία συγκαταλέγεται ο έλεγχος της τήρησης των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, δεν είναι τρίτοι. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. Ν.3584/2007, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.4018 /2011, η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου περιλαμβάνεται στα όργανα που ασκούν πειθαρχική εξουσία, όταν δε επιλαμβάνεται ως πειθαρχικό όργανο, «συμμετέχουν στη σύνθεση της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή».

2. Η μυστικότητα της εν λόγω διαδικασίας έχει παραβιαστεί μέχρι τώρα επανειλημμένως, με την επιλεκτική «διαρροή» στοιχείων της υπόθεσης σε ΜΜΕ, με αποκλειστική ευθύνη της δημοτικής αρχής, αλλά και με επίσημες ανακοινώσεις, δηλώσεις και ενέργειες της δημοτικής αρχής.

3. Παρά το γεγονός ότι το πόρισμα της ΕΔΕ σας έχει παραδοθεί από τις αρχές Αυγούστου, η πειθαρχική διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από εσάς για τον χρόνο περαίωσής της.

4. Η ελεγχόμενη υπόθεση είναι μείζονος δημοσίου συμφέροντος, για τη διαμόρφωση δε υπεύθυνης κρίσης ως προς την υπόθεση αυτή και συνακόλουθα για την υπεύθυνη και επιμελή άσκηση των ανατεθειμένων από τον νόμο καθηκόντων μας ως μελών του δημοτικού συμβουλίου, είναι αναγκαία η χορήγηση αντιγράφου του πορίσματος της διενεργηθείσας Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε να μας χορηγηθεί αντίγραφο του πορίσματος της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης που διενεργήθηκε για τη διερεύνηση της υπόθεσης του ελλείμματος στο Δημοτικό Ταμείο Βόλου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Αναστασία Οικονόμου

Επικεφαλής της παράταξης
«Επιλογή Ευθύνης – Πάμε Μπροστά»

Ιάσονας Αποστολάκης

Εκ μέρους και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων:
Ελένης Ανδρέου-Μεϊκοπούλου, Κων/νυ Γαργάλα,
Ματθαίου Δραμητινού, Φωτεινής Κοκκινάκη, Ιωάννη Μολοχίδη».

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese