Στην έκδοση ομολογιών πενταετούς διάρκειας προχωρούν τα Ελληνικά Πετρέλαια με στόχο την εξαγορά υφιστάμενων ομολογιών ύψους …
500 εκατ. ευρώ και την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων.

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, οι κινήσεις εντάσσονται στη στρατηγική μείωσης των δαπανών για τόκους με την άντληση φθηνότερων κεφαλαίων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι νέες ομολογίες με την εγγύηση των ΕΛΠΕ θα εκδοθούν από τη θυγατρική εταιρεία HELLENIC PETROLEUM FINANCE και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Σύμφωνα με τα ΕΛΠΕ, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση, θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά, πριν από τη λήξη τους, υφιστάμενων ομολογιών εκδόσεώς του με τοκομερίδιο 8% και λήξη τον Μάιο 2017, καθώς και για την αποπληρωμή υφισταμένων δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης. Συνδιοργανωτές για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς.

Τα ΕΛΠΕ ανακοίνωσαν ήδη στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου την πρόταση εξαγοράς που απευθύνουν προς τους κατόχους των υφιστάμενων ομολογιών, συνολικού ποσού εκδόσεως 500.000.000 ευρώ και τρέχοντος υπολοίπου 489.932.000 ευρώ. Η πρόταση προβλέπει την καταβολή από την εταιρεία στους κατόχους των ομολογιών, σε μετρητά, ποσού 1.035 ευρώ ανά 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας υφισταμένων ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων μέχρι την ημερομηνία καταβολής, η οποία θα ορισθεί περί την 14η Οκτωβρίου.

Η πρόταση εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση της άντλησης κεφαλαίων από την επιτυχή τιμολόγηση των νέων ομολογιών. Διοργανώτριες της εξαγοράς είναι οι τράπεζες Credit Suisse Securities (Europe) Limited, HSBC Bank PLC, Eurobank Ergasias, Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και Τράπεζα Πειραιώς, ενώ η εταιρεία Lucid Issuer Services Limited έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese