Η Ημερίδα, που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «step2sport – Βήμα προς βήμα ανακαίνιση για τη δημιουργία αθλητικών κτιρίων σχεδόν…
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», έχει σαν στόχο την ευρεία ενημέρωση των συμμετεχόντων σε σχέση με τις προοπτικές ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτιριακό τομέα και ειδικότερα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, οι οποίες ευθύνονται για το 10% της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού τομέα και αποτελούν το πεδίο δράσης του συγκεκριμένου έργου.

Στην εκδήλωση, με άξονα το έργο step2sport, θα παρουσιαστούν η Κοινοτική νομοθεσία και γενικότερα οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την Ενεργειακή Απόδοση και τα κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, με έμφαση στις κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και παράλληλα θα αναδειχθούν τα  απότοκα αποτελέσματα από τη μέχρι τώρα υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες.  Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για εργαλεία και μεθοδολογίες που διευκολύνουν την υιοθέτηση και παρακολούθηση μέτρων ενεργειακής εξοικονόμησης στα αθλητικά κτίρια (π.χ. Δείκτες, Μηχανισμούς Χρηματοδότησης, Συμβάσεις Ενεργειακής Αποδοτικότητας  κ.λ.), αλλά και για μηχανισμούς και εξοπλισμούς που ενδείκνυνται για Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Τέλος, στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιαστούν καλά παραδείγματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αθλητικών εγκαταστάσεων που επένδυσαν στην ενεργειακή τους αναβάθμιση και «κέρδισαν το στοίχημα» της εξοικονόμησης, τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μείωσης του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο step2sport στοχεύει στην υποστήριξη της βαθμιαίας ανακαίνισης υπαρχόντων αθλητικών κτιρίων για την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας κτηρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (ΣΜΚΕ), συμβάλλοντας συγχρόνως στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ. Στο έργο συμμετέχουν πιλοτικά εγκαταστάσεις από 7 διαφορετικές χώρες (Σουηδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία).

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese