Κοινή επιστολή – απάντηση σχετικά με το έργο της τηλεχειρισμού- τηλεποπτείας του δικτύου της ΔΕΥΑΜΒ απέστειλαν στο Θ.Θεοδώρου οι…
πρόεδροι των ΤΕΕ Μαγνησίας, Επιμελητηρίου Μαγνησίας, Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας και ΟΕΒΕΜαγνησίας και Β. Σποράδων κ.κ. Ν. Καπούλα, Αρ. Μπασδάνης, Ευθ. Τσάμης και Γρ. Μαντάς, μετά την επιστολή που είχε αποστείλει ο Θ.Θεοδώρου στους τοπικούς φορείς ζητώντας τη στήριξή τους. Στην κοινή επιστολή τους οι πρόεδροι των τεσσάρων φορέων ξεκαθαρίζουν πως το σύστημα τηλεποπτείας δεν είναι επιλέγιμη δαπάνη από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας και τονίζουν στον ίδιο πως η ΔΕΥΑΜΒ πρέπει είτε να διεκδικήσει το σύστημα τηλεμετρίας από το ΕΠΠΕΡΡΑ είτε να το αυτοχρηματοδοτήσει η ίδια και να το εντάξει το τεχνικό της πρόγραμμα.

Ειδικότερα, στην επιστολή αναφέρονται τα εξής:

«Λάβαμε την επιστολή σας σύμφωνα με την οποία ζητάτε τη στήριξή μας σχετικά με την πρόταση που έχετε υποβάλλει ως ΔΕΥΑΜΒ για το έργο εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
Καταρχάς, οι φορείς που εκπροσωπούμε (ΤΕΕ Μαγνησίας, Επιμελητήριο Μαγνησίας, Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, ΟΕΒΕ Μαγνησίας και Β. Σποράδων), παρεμβαίνουν ανελλιπώς σε θέματα αρμοδιότητάς τους για το κοινό καλό της πόλης μέσα στο πλαίσιο συνεργατικότητας και πολιτικού πολιτισμού.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ως άνω πλαίσιο, σας παραθέτουμε τα παρακάτω για το θέμα που έχει ανακύψει:

Η πρόταση εκ μέρους της ΔΕΥΑΜΒ, η οποία κατατέθηκε στη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας περιείχε, εκτός από την αντικατάσταση του δικτύου αγωγών, το σύστημα τηλεποπτείας-τηλεχειρισμού. Έχει καταστεί σαφές από τη διαχειριστική αρχή του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας πως η χρηματοδότηση αφορούσε αποκλειστικά το έργο της αντικατάστασης του δικτύου αγωγών, ενώ η δαπάνη για το έργο τηλεποπτείας-τηλεχειρισμού δεν ήταν επιλέξιμη. Αυτό προκύπτει και από την απόρριψη της ένστασης της ΔΕΥΑΜΒ από την ΕΥΔΕΠ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μετά από την συγκεκριμένη απόφαση, αίρεται και τυπικά οποιαδήποτε πρόβλεψη μπορεί να είχε κάνει ο Δήμος Βόλου για χρηματοδότηση του συστήματος τηλεποπτείας-τηλεχειρισμού από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας.

Θεωρούμε λοιπόν απαραίτητο η ΔΕΥΑΜΒ αρχικά να απευθυνθεί στο ΕΠΠΕΡΡΑ όπου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 υπήρξε παρεμφερής πρόσκληση, η οποία προέβλεπε την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ.» και διευκρινίζει πως οι κατασκευές θα είναι επιλέξιμες εφόσον συνδέονται με τα προς εγκατάσταση συστήματα και κρίνονται απαραίτητες για την λειτουργική ολοκλήρωση της πράξης.

Συνεπώς πρέπει να διερευνηθεί από πλευράς της ΔΕΥΑΜΒ η δυνατότητα χρηματοδότησης μέσω του ΕΠΠΕΡΡΑ.

Σε κάθε περίπτωση, αν η χρηματοδότηση δεν καταστεί εφικτή στο ΕΠΠΕΡΡΑ ή γενικότερα μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων κι επειδή συμφωνούμε απόλυτα με το σκεπτικό που αναλύεται στην επιστολή σας, ότι το έργο της τηλεποπτείας-τηλεχειρισμού είναι απαραίτητο για την πλήρη και ολοκληρωμένη εκτέλεση του έργου αντικατάστασης του δικτύου αγωγών σε Βόλο και Νέας Ιωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά και η αποδοτικότητα του, θα πρέπει η ΔΕΥΑΜΒ να εντάξει με αυτοχρηματοδότηση στο τεχνικό της πρόγραμμα το σύστημα αυτό, ώστε να αποδοθεί στο Πολεοδομικό Συγκρότημα του Βόλου ένα πραγματικά σύγχρονο δίκτυο.
Είμαστε στη διάθεσή σας ώστε να συνδράμουμε με όποιο τρόπο θεωρείται εσείς προσφορότερο στις προαναφερθείσες προτάσεις», καταλήγει η επιστολή.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese