Μέσα στους τελευταίους 12 μήνες περίπου ο δανεισμός των τραπεζών από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος υποχώρησε κατά…
46 δισ. ευρώ, κυρίως μέσω της μείωσης της χρηματοδότησης από τον ELA, κατά 40 δισ. ευρώ.

Η μείωση αυτή προήλθε από την πώληση EFSF ομολόγων από τα οποία μέχρι τον Ιούνιο είχαν εισπραχθεί 3 δισ. ευρώ, από την αύξηση των καταθετικών υπολοίπων από κατοίκους εσωτερικού κατά 4 δισ. ευρώ μέχρι σήμερα, από τη χρηματοδότηση από την αγορά μέσω πράξεων repo με τη χρήση ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) που έλαβαν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο της τελευταίας ανακεφαλαιοποίησης (υπολογίζεται ότι αντλήθηκαν με αυτόν τον τρόπο περί τα 20 – 22 δισ. ευρώ), από την αποπληρωμή δανεισμού από το Ευρωσύστημα μέσω των 5,5 δισ. ευρώ που έβαλαν οι τράπεζες στα ταμεία τους από τη συμμετοχή των ιδιωτών στην τελευταία ανακεφαλαιοποίησή τους και από τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες απελευθέρωσαν ρευστότητα, με κυριότερη την αποχώρηση της Εθνικής Τράπεζας από τη Finansbank, η οποία διατέθηκε έναντι τιμήματος 3,9 δισ. ευρώ.

Σημαντικό τέλος ρόλο δαδραμάτισε και η μείωση του υπολοίπου των δανείων κατά 6 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο.

Η εξάρτηση των τραπεζών από τον ELA ανέρχεται σήμερα στα  51,9 δισ. ευρώ και ο μηδενισμός του μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη σημαντική επιστροφή των καταθέσεων και την ανάκτηση της πρόσβασης των τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Eurobank με την πλήρη αποκατάσταση ομαλών συνθηκών και αναπτυξιακών προοπτικών στην οικονομία και τις αγορές και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της οικονομίας θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα25 δισ. ευρώ καταθέσεις  σε περίοδο 18 – 24 μηνών.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.

 

 

English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese