Ανάλυση: Κίμων Στεριώτης, Δρ Οικονομολόγος
1.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
Καθοριστικής σημασίας για τις αγορές και την πορεία των Δεικτών Μετοχών, αποδόσεων Ομολογιών κλπ θα είναι οι αποφάσεις που θα…
ληφθούν την Τετάρτη για την Επιτοκιακή Πολιτική των ΗΠΑ…

– Η σχετική “νηνεμία” που επικράτησε στις αγορές για περίπου δύο μήνες αποτελεί παρελθόν από την προηγούμενη εβδομάδα, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη Μεταβλητότητα και τις απότομες αυξομειώσεις των Χρηματιστηριακών Δεικτών…

– Οι αναλυτές, fund managers κλπ είναι επικεντρωμένοι περισσότερο στις πιθανότητες αύξησης ή διατήρησης των Κεντρικών Επιτοκίων στις ΗΠΑ παρά στην πορεία των βασικών Μακροοικονομικών Μεγεθών της κάθε χώρας. Αυτή η αντιμετώπιση άμεσα ρευστοποιήσιμων στοιχείων αποτελεί “επενδυτικό κίνδυνο”, καθώς:

1. Τα “κακά νέα” για την Οικονομία των ΗΠΑ αντιμετωπίζονται με αυξημένες πιθανότητες μη αύξησης των Επιτοκίων και προκαλούν ισχυρές …Ανοδικές Τάσεις…

2. Αντίθετα, όταν υπάρχουν “καλά νέα” για ΑΕΠ και Απασχόληση “αποδοκιμάζονται”, καθώς εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν άνοδο των Επιτοκίων σε βάρος των Μετοχικών Δεικτών.

– Δυστυχώς, οι αντιφατικές δηλώσεις εκπρόσωπων του Federal Reserve System προκαλούν απότομες αυξομειώσεις των Διεθνών Μετοχικών Δεικτών, με αρνητικές επιπτώσεις για τους επενδυτές και τη σταθερότητα των Αγορών…

– Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την τελευταία εβδομάδα για Ιούλιο και Αύγουστο και αφορούν τις Οικονομίες των ΗΠΑ και της Ευρωζώνης υποδηλώνουν μια γενικευμένη επιβράδυνση των ρυθμών ανόδου του ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο 2016, που σαφώς θα επηρεάσουν αρνητικά τις Χρηματιστηριακές Αποτιμήσεις Εταιρειών, Κρατικών Ομολογιών κλπ…

– Στασιμότητα ή και υποχώρηση της Εσωτερικής Ζήτησης χωρίς αναπροσαρμογή των επιτοκίων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην καθαρή θέση των δανειστριών τραπεζών…

– Αξιοπρόσεκτη η ταχύτερη υποχώρηση των Μετοχικών Δεικτών της Ασίας έναντι αυτών των ΗΠΑ και της Ευρώπης την τελευταία εβδομάδα. Ιδιαίτερα η Ιαπωνία αντιμετωπίζει πρόβλημα στήριξης της Εσωτερικής Ζήτησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το ΑΕΠ.

– Η διαπιστούμενη πτώση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών σαφώς θα επηρέασε αρνητικά τα Εισοδήματα και το ΑΕΠ των μεγαλύτερων οικονομιών, που θα έχουν αντίκτυπο στις Μετοχικές Αξίες…

– Οι αρνητικές εξελίξεις στις εμπορικές συναλλαγές και κυρίως η μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του Πετρελαίου θα επηρεάσει αρνητικά την πιστοληπτική ικανότητα των αναπτυσσομένων και των πετρελαιοεξαγωγικών χωρών σε βάρος των διεθνών τραπεζών και των Χρηματιστηριακών Αγορών…

– Τα αρκετών δισεκ. πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στην Apple και στη Deutsche Bank δημιουργούν ένα “κλίμα ακήρυκτου πολέμου” μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωζώνης που προς το παρόν (…) δεν έχει επηρεάσει τις Αγορές.

2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΗΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Στο +0,96% η εβδομαδιαία πτώση του S&P 500 ανεβάζοντας τη μηνιαία πτώση στο 2,05%…

Μέσα από έντονες διακυμάνσεις κινήθηκαν οι Μετοχικοί Δείκτες κάτω από την επίδραση δηλώσεων παραγόντων που επηρεάζουν τις αποφάσεις της Fed Bank για αύξηση των Κεντρικών Επιτοκίων. Δυστυχώς, όσο χειρότερες οι οικονομικές επιδόσεις και η “στήριξη” του σημερινού status στα επιτόκια τόσο υψηλότερα οι Μετοχικοί Δείκτες…. και τόσο μεγαλύτεροι οι Επενδυτικοί Κίνδυνοι…

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Πτώση κατά -0,4% τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο που είχε καταγράψει επίσης πτώση με -0,6%…

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Υποχώρηση κατά -0,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο, ενώ αυτόν το μήνα είχε καταγραφεί άνοδος των πωλήσεων 0,1%. Τον Αύγουστο καταγράφεται για πρώτη φορά πτώση μετά από 5 μήνες…

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Κατά +1,1% αυξήθηκαν οι τιμές σε επίπεδο νοικοκυριών τον Αύγουστο 2016 ως προς τον αντίστοιχο μήνα 2015, ενώ τον Ιούλιο 2016 η ετήσια άνοδος ήταν μόλις +0,8%.

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ: Αμετάβλητες παρέμειναν οι τιμές παραγωγού τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, ένδειξη των δυσκολιών αναπροσαρμογής προς τα πάνω των σχετικών τιμών για είδη και υπηρεσίες που προορίζονται για ικανοποίηση της Τελικής Ζήτησης.

3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Με εβδομαδιαία πτώση -1,10% και μηνιαία -3,79% έκλεισε ο EUROSTOXX 50 καταγράφοντας πολύ μεγαλύτερη υποχώρηση από τους Μετοχικούς Δείκτες των ΗΠΑ. Δύο κοινά χαρακτηριστικά της πορείας των Ευρωπαϊκών Μετοχών:

1. Πολύ υψηλός ο βαθμός συσχέτισης προς την πορεία των Μετοχικών Δεικτών των ΗΠΑ σε ότι αφορά τις διακυμάνσεις…

2. Χαμηλός βαθμός συσχέτισης των Ευρωπαϊκών Μετοχικών Δεικτών προς τις ανακοινωθείσες Οικονομικές Επιδόσεις της Ευρωζώνης…

3. Οι Χρηματιστηριακές Πράξεις επηρεάζονται από ένα, δυστυχώς, ολοένα και πιο επιβραδυνόμενο οικονομικό περιβάλλον…

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: Το ωριαίο εργατικό κόστος στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά +1,0% στο 12μηνο που έληξε στο δεύτερο τρίμηνο 2016, κάτω από τις προβλέψεις των αναλυτών για άνοδο +1,5%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη άνοδο στην τελευταία διετία… Οι μισοί και τα ημερομίσθια ανά ώρα αυξήθηκαν κατά +0,9% το δεύτερο τρίμηνο, η χαμηλότερη αύξηση στην τελευταία εξαετία…

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ: Στην Ευρωζώνη ο Πληθωρισμός τον Αύγουστο κατέγραψε αύξηση +0,2% σε ετήσια βάση, όση ήταν και τον Ιούλιο. Στο σύνολο και των “28” της ΕΕ ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν +0,3% από +0,2% τον Ιούλιο… Τον Αύγουστο Αρνητικός Πληθωρισμός κατεγράφη σε συνολικά 11 χώρες μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 6 και αυξήθηκε σε 11 χώρες μέλη…

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Μειώθηκε κατά -1,1% στις χώρες της Ευρωζώνης τον Ιούλιο 2016 ως προς τον Ιούνιο, ενώ η μείωση στην ΕΕ των “28” ήταν 1,0%. Σε 12μηνη βάση η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε κατά -0,5% στην ευρωζώνη, ενώ η πτώση στις “28” ήταν -0,1%.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: Το σύνολο των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της Ευρωζώνης δημιούργησε ένα πλεόνασμα €25,3 δισεκ. τον Ιούλιο έναντι μόλις €3,8 δισεκ. για το σύνολο των χωρών μελών της ΕΕ των “28”.

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς τον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν τον Ιούλιο κατά -10% – σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2015 – για να περιορισθούν στα 167,2 δισεκ. Αντίστοιχα στο τομέα των εισαγωγών σημειώθηκε πτώση -10,0% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2015 για να περιορισθούν στα €142,0 δισεκ.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: Στο δεύτερο τρίμηνο 2016 σε σύγκριση με το πρώτο σημειώθηκε αύξηση της Απασχόλησης κατά +0,4% στην Ευρωζώνη και +0,3% στην ΕΕ των “28”. Μεταξύ το δεύτερου 12μήνου 2016 ως προς το αντίστοιχο του 2015 η Απασχόληση αυξήθηκε +1,4% και +1,5% για την Ευρωζώνη και την ΕΕ των “28”.

4. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Συγκρατημένη άνοδο (!) κατά +0,09%κατέγραψε ο Δείκτης FTSE 100 ενώ σε μηνιαία βάση είχε υποχώρηση κατά -1,57%…

Είναι προφανές ότι το Χρηματιστήριο Λονδίνο μάλλον επηρεάζεται (ακόμη) θετικά από το BREXIT, προφανώς επειδή οι μέτοχοι προσδοκούν βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των βρετανικών επιχειρήσεων…

Επίσης, αν και η ανακοίνωση της BoE ότι μπορεί να να μειώσει και άλλο τα επιτόκια, αν και προκάλεσε πτώση της στερλίνας, δεν επηρέασε τους Μετοχικούς Δείκτες…

5. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ:

Πολύ μεγάλη πτώση σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψαν τα μεγαλύτερα Χρηματιστήρια της Ασίας, αρκετά υψηλότερη από αυτήν των ΗΠΑ και της Ευρώπης…

Συγκεκριμένα ο NIKKEI 225 στην Ιαπωνία υποχώρησε -2,69% την τελευταία εβδομάδα και μόλις -0,14% τον τελευταίο μήνα. Στην Κίνα ο Shanghai Composite Stock Index την τελευταία εβδομάδα μειώθηκε -3,01% και στο κλείσιμο του μήνα -3,26%.

6. ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ: Το Αργό Πετρέλαιο παρουσίασε εντυπωσιακή πτώση (σε δολαριακούς όρους…) κατά -6,27% την τελευταία εβδομάδα και -8,46% σε μηνιαία βάση. Τα αυξημένα Αποθέματα των ΗΠΑ και η πλεονασματική παραγωγή συνέβαλαν στην έντονη πτώση των πετρελαϊκών τιμών παρά τη σχετική άνοδο του € έναντι του $ .

Εντούτοις στα υπόλοιπα Εμπορεύματα οι τιμές υποχώρησαν σε πολύ μικρότερα ποσοστά, μικρότερα και από αυτά που κατέγραψαν οι Μετοχικοί Δείκτες των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Σε περίοδο πτώσης – συγκρατημένης προς το παρόν – εμφανίζει και ο δείκτης Baltic Dry Index.

Είναι προφανές ότι η διαπιστούμενη μείωση των διεθνών εμπορικών συναλλαγών υποδηλώνει επιβράδυνση της Παγκόσμιας Ανάπτυξης, αλλά και εντεινόμενα προβλήματα των αναπτυσσομένων οικονομιών να αποπληρώσουν τα εξωτερικά χρέη τους,

7. ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Με απότομη πτώση το Ευρώ την Παρασκευή “επέστρεψε” στο επίπεδο της ισοτιμίας του 1,115 ως προς το Δολάριο.

Όλο το προηγούμενο διάστημα το Ευρώ εκινείτο πάνω από την ισοτιμία του 1,12, όσο η Οικονομία των ΗΠΑ φαινόταν ότι δεν θα στηριζόταν σε άνοδο των Επιτοκίων.

Η Στερλίνα έχασε ένα …2,01% αυτή την εβδομάδα έναντι του Δολαρίου με την ανακοίνωση και μόνο ότι η BoE μπορεί να μειώσει και άλλο τα κεντρικά επιτόκια.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese