Την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ιδρύματος Διεθνών Προτύπων… Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ [IFRS]), της Ευρωπαϊκής Συμβουλευτικής Ομάδας για θέματα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΣΟΧΑ [EFRAG]) και του Συμβουλίου Εποπτείας Δημοσίου Συμφέροντος (ΣΕΔΣ [PIOB]) μεταβίβασε προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έκθεση καλύπτει τις δραστηριότητες του Ιδρύματος ΔΠΧΑ, της EFRAG και του PIOB για το 2015. Εντούτοις, όπου θεωρήθηκε σκόπιμο, στην έκθεση αναφέρθηκαν επίσης ορισμένα γεγονότα που συνέβησαν το 2016.

Διαβάστε εδώ την έκθεση.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese