Το γάντι καλείται να σηκώσει η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, μετά την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικύ Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σχετικά με το αίτημα του τηλεοπτικού σταθμούα Alpha για χορήγηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού από τη δημοπρασία των 66 ωρών για τις τηλεοπτικές άδειες…

Συγκεκριμένα, η Αρχή Προστασίας – απαντώντας με έγγραφό της στην Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης -αναφέρει ότι το υλικό που έχει βιντεοσκοπηθεί αποτελεί απλά προσωπικά δεδομένα και όχι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Ως εκ τούτου “δεν απαιτείται η παροχή άδειας της Αρχής εφόσον δεν έλαβε χώρα η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά απλών”.

Η Αρχή τονίζει, ωστόσο, ότι η διαβίβαση του υλικού σε τρίτο πρόσωπο, συνιστα “περαίτερω επεξεργασία απλων προσωπικών δεδομένων, η νομιμότητα της οποίας θα πρέπει να εξετασθεί υπό το πρίσμα του άρθρου 5. του Ν. 2472/997, ο οποπίος προβλέπει ότι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένωνν επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του”.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου – σύμφωνα με την Αρχή – είναι κατ´εξαίρεση επιτρεπτή μόνο όταν είναι αναγκαία “για την εκπλήρωση υποχρεώσεως του υπευθύνου επεξεργασίας, η οποία επιβάλεται από το νόμο”.

Τέτοια υποχρέωση προβλεπεται από τη σχετική διάταξη για το δικαίωμα πρόσβασης στα δημόσσια έγγραφα.

Έτσι, με βάση την απαντήση της Αρχής, η Γενική Γραμματεία θα πρέπει να σταθμίσει εκείνη αν ο τηλεοπτικός σταθμος Alpha δικαιούται να πάρει το καταγεγραμμένο υλικό και γενικότερα να εξετάσει τη συνδρομή των νομιμών προυποθέσεων για κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει, σύμφωνα με την Αρχή, βάση των προυποθέσεων που θέτει η νομοθεσία.

Τέλος, η Αρχή αποφαίνεται ότι σε περίπτωη επίδειξης του υλικού η Γενική  Γραμματεία οφείλει να ενημερώσει τα πρόσωπα που καταγράφονται σε αυτό.

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese