Με την άποψη ότι, ορθώς τα ψηφιακά βιβλία δεν εμπίπτουν στο μειωμένο ΦΠΑ, συντάσσεται το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τη γνώμη της γενικής εισαγγελέως, η εξαίρεση από…
το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ των ψηφιακών βιβλίων, που παραδίνονται ηλεκτρονικά, είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Κατά την Οδηγία περί ΦΠΑ, σε έντυπες εκδόσεις, όπως τα βιβλία, τα κράτη – μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Αντίθετα, οι ψηφιακές εκδόσεις, εκτός από τα ψηφιακά βιβλία, πρέπει να υπόκεινται στον κανονικό συντελεστή, καθώς παραδίδονται μέσω υλικού υποθέματος, όπως το CD-ROM .

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. επιλήφθηκε του σχετικού θέματος, μετά από αίτημα του πολωνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο αμφισβητεί το κύρος της παραπάνω ρύθμισης. Οι αμφιβολίες του αφορούν αφενός το ζήτημα εάν η διαφορετική φορολόγηση είναι συμβατή με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως.

“Με τις σημερινές προτάσεις της, η γενική εισαγγελέας Juliane Kokott καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κύρος της Οδηγίας περί ΦΠΑ δεν θίγεται για το λόγο ότι επιτρέπει την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή αποκλειστικώς στα έντυπα βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και στα ψηφιακά βιβλία, που παραδίδονται μέσω υλικού υποθέματος”, αναφέρει το Δικαστήριο.

Πάντως, κατά την άποψη της γενικής εισαγγελέως, στο πλαίσιο της ασαφούς πραγματικής κατάστασης που επικρατεί σήμερα, εναπόκειται κατά προτεραιότητα στο νομοθέτη της Ένωσης – και όχι στο Δικαστήριο – να προβεί στη σύνθετη εκτίμηση των συνθηκών ανταγωνισμού.

Μειωμένος συντελεστής
Η γενική εισαγγελέας, μάλιστα, εκτιμά ότι δεν προσκρούει στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, ούτε το γεγονός ότι ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται σε ψηφιακά βιβλία, που διαβιβάζονται επί υλικού υποθέματος, όχι όμως και σε ψηφιακά βιβλία που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

Τέλος, ως προς το ζήτημα του κατά πόσον η διαφορετική φορολόγηση είναι πρόσφορη, η γενική εισαγγελέας σχολίασε ότι, τα ψηφιακά βιβλία που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να προσφέρονται σε χαμηλότερη τιμή από τα αντίστοιχα, που παραδίδονται επί υλικού υποθέματος, ακόμα κι αν υπόκεινται σε υψηλότερο συντελεστή ΦΠΑ.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese