Του Λάμπρου Καραγεώργου
Τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα δημιουργίας νέου επαγγελματικού συνταξιοδοτικού ταμείου στο χώρο των…
υπαλλήλων των ασφαλιστικών εταιρειών έλαβε το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Η απόφαση για τη δημιουργία νέου ταμείου, δυστυχώς είναι πλέον ειλημμένη μετά την αδιαλλαξία της άλλης πλευράς (σ.σ. της διοίκησης του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) σημείωσε στο nextdeal.gr ανώτερος αξιωματούχος της ΕΑΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι εναλλακτική πρόταση της ΕΑΕΕ, στην περίπτωση μη συμφωνίας με τους εργαζόμενους σε ότι αφορά το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ, περιελάμβανε τα εξής:

“Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης της ΕΑΕΕ για το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ από τους εκπροσώπους των εργαζομένων ή και των συνταξιούχων, η ΕΑΕΕ και οι εταιρίες μέλη αυτής δεσμεύονται για τα ακόλουθα:

1. Καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ανάλογων των υφιστάμενων υπέρ των επικουρικών ταμείων του δημόσιου τομέα, δηλαδή με επιβάρυνση 3,5% επί της μισθοδοσίας.

2. Ίδρυση νέου Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του ν.3029/2002 υπέρ των εργαζομένων στις εταιρίες μέλη της ΕΑΕΕ και καταβολή εργοδοτικών εισφορών υπολογιζόμενων επί της μισθοδοσίας με ποσοστό 4%. Το νέο ταμείο θα ανατρέχει στην 1.1.2016.

3. Καταβολή υπέρ των συνταξιούχων και των εχόντων ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα ειδικών εργοδοτικών εισφορών υπολογιζόμενων επί της συνολικής μισθοδοσίας κάθε ασφαλιστικής εταιρίας μέλους της ΕΑΕΕ με ποσοστό που υπερβαίνει το 3,5% επί της μισθοδοσίας.

4. Οι ειδικές αυτές εργοδοτικές εισφορές υπέρ των συνταξιούχων και των εχόντων ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μέχρι το 2025.

Οι ακριβείς ρυθμίσεις σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους και τους έχοντες ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα οριστούν μετά από αναλογιστική μελέτη. Η ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου προϋποθέτει τη διασφάλιση από πλευράς πολιτείας του ύψους των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΕΑ- ΕΑΠΑΕ. Οι εισφορές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριζόμενες από το ν.4387/2016 για τα δημόσια ταμεία επικουρικής ασφάλισης.”

Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καταστατικό του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ αναφέρει συγκεκριμένο ποσοστό εισφοράς των ασφαλιστικών εταιρειών στο εν λόγω ταμείο που κατά τους εργαζόμενους δεσμεύει τις ασφαλιστικές εταιρείες. Η άλλη πλευρά επικαλείται όμως τον νόμο, που δεν ορίζει κάποιο ποσοστό εισφορών.

Παράλληλα να σημειωθεί ότι η συμμετοχή στο ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ είναι υποχρεωτική και αυτό μάλλον το αναγνωρίζει η ΕΑΕΕ όταν αναφέρει ότι «η ίδρυση και λειτουργία του νέου ταμείου προϋποθέτει τη διασφάλιση από πλευράς πολιτείας του ύψους των εργοδοτικών εισφορών υπέρ του ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ. Οι εισφορές αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις οριζόμενες από το ν.4387/2016 για τα δημόσια ταμεία επικουρικής ασφάλισης».

Σε μία οριστική ρήξη τα νομικά θέματα που προκύπτουν είναι πολλά και ως εκ τούτου εκφράζεται η ευχή από «τρίτους» παράγοντες ότι την τελευταία στιγμή θα υπάρξει μία σύμπλευση απόψεων μεταξύ όλων ων μερών (εταιρειών, εργαζομένων, συνταξιούχων).

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese