Γράφει ο Ψυχολόγος Γαλανάκης Γιώργος
Συνεχίζοντας το άρθρο μας περί των μεθόδων διδασκαλίας των κοινωνικών δεξιοτήτων, θα…
δούμε σε αυτό, το δεύτερο μέρος, την άμεση διδασκαλία καθώς και την προώθηση της μάθησης από τους συνομηλίκους.

Άμεση Διδασκαλία

Η άμεση διδασκαλία περιλαμβάνει συνήθως την διδασκαλία των παιδιών σε συγκεκριμένες κοινωνικές συμπεριφορές όπως της κοινής χρήσης, της επαναχώρησης, ή του να ζητήσουν ένα παιχνίδι. Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μια ομάδα παιδιών, ή ατομικά με ένα παιδί που έχει δυσκολία με μια συγκεκριμένη κοινωνική δεξιότητα.

Όπως αναφέρουν οι Mize και Ladd (παράθεση από Lynch και Simpson, 2010), όταν η διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων στοχεύει στις ανάγκες των παιδιών με κοινωνικές δυσκολίες, όπως η επιθετικότητα ή η απομόνωση, η παρέμβαση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη φύση των κοινωνικών σχέσεων του παιδιού. Οι απευθείας οδηγίες που χρησιμοποιούν μια δέσμη κοινωνικών δεξιοτήτων συνήθως περιλαμβάνουν τα εξής βήματα.

Οι δάσκαλοι μοντελοποιούν την κατάλληλη συμπεριφορά.

Το παιδί επιδεικνύει τη συμπεριφορά με το δάσκαλο.

Ο δάσκαλος δίνει τα μοντέλα ενός σωστού και ενός εσφαλμένου παραδείγματος της στοχοποιημένης κοινωνικής συμπεριφοράς.

Ο δάσκαλος ζητά από το παιδί να προσδιορίσει τη σωστή κοινωνική συμπεριφορά.

Το παιδί ασκεί μέσω παιχνιδιού-ρόλου την θετική επιδεξιότητα με άλλο παιδί.

6. Για την προώθηση της γενίκευσης της κοινωνικής δεξιότητας, ο καθηγητής
θυμίζει στο παιδί την δεξιότητα πριν από τη δραστηριότητα, όπου είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί.

Προώθηση της μάθησης από τους συμμαθητές

Σύμφωνα με τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1986), τα άτομα μαθαίνουν πολλές κοινωνικές συμπεριφορές παρατηρώντας άλλους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επωφεληθούν από αυτό το φαινόμενο με την ομαδοποίηση των παιδιών σε δραστηριότητες για την προώθηση της κατάλληλης κοινωνικής συμπεριφοράς. Αυτά είναι δύο παραδείγματα.

Όταν ένα παιδί έχει δυσκολία με τις κοινωνικές δεξιότητες, τοποθετήστε το ανάμεσα σε δύο κοινωνικά έμπειρους συνομηλίκους κατά τη διάρκεια του χρόνου μαθήματος και του χρόνου σνακ.
Κατά τη διάρκεια του χρόνου της παιδικής χαράς και των άλλων δραστηριοτήτων παιχνιδιού, ενθαρρύνετε τα παιδιά με έντονες κοινωνικές δεξιότητες να καλέσουν ένα παιδί με λιγότερο ώριμη κοινωνική ανάπτυξη να τους συναντήσει.

Όταν οι δάσκαλοι επιβεβαιώνουν τις κατάλληλες κοινωνικές συμπεριφορές, άλλα παιδιά βλέπουν αυτό να συμβαίνει και είναι πιο πιθανό να μιμούνται συμπεριφορές που φέρουν την κοινωνική ενίσχυση. Ταυτόχρονα, προσέξτε να μην κάνετε τα ίδια παιδιά πάντα επιστάτες των λιγότερο κοινωνικά έμπειρων παιδιών. Ένας τρόπος για να αποφευχθεί αυτό είναι να αντιστοιχίσετε το παιδί με τις κοινωνικές δυσκολίες με μια ποικιλία από παιδιά και όχι με το ίδιο το παιδί όλη την ωρα.

Πηγή

Διαβάστε τους κανόνες σχολιασμού Άρθρων: Μείνετε στο θέμα του άρθρου.
Αποφύγετε προσωπικές επιθέσεις, ύβρεις και προκλητικές εκφράσεις.English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese